Monthly Archives: نوامبر 2010

مصاحبه ی ایران گلوبال با احمد پناهنده در باره ی مسئله ی ملی – قومی


آگاهی: این مصاحبه با سامانه ی ایران گلوبال به مدیریت کیانوش توکلی تنظیم شده است که پس از انتشار در همان سامانه و سامانه ی فرهنگ گفتگو اینک برای علاقه مندان بیشتر در وبلاگ احمد پناهنده منتشر می شود. لینک این مصاحبه با سامانه ی ایران گلوبال را می توانید در انتهای همین مصاحبه مشاهد […]

آتش ِ جشن ِ آذرگان فروزان باد


آگاهی: این جُستار برای توشه ی شماره 4 به سر دبیری خانم سایه ی سیرجانی نوشته شده است. اما چون توشه ی شماره 4 در پایان آذر ماه به دست مشترکین می رسد من با اجازه ی خانم سیرجانی به مناسب جشن آذرگان به نقل از توشه ی شماره 4 این جُستار را انتشار می دهم. […]

به یاد ِ عزیز ِ جان محمود پاینده ی لنگرودی


مقدمه بی گفتگو محمود پاینده ی لنگرودی یکی از برجسته ترین سرآمدان و یا بهتر بگوییم یکی از بی همتا ترین فرهنگ مرد ِ عرصه ی تحقیق در فرهنگ گیل و دیلم است که نام و نشان ِ بالا بلندش نه تنها بر تارک ِ سر زمین گیل و دیلم بلکه سراسر ایرانزمین می درخشد. فرهنگ مردی که پس […]

باز خوانی ِ یک نامه ی سرگشاده خطاب به رئیس جمهور آمریکا


مقدمه سال گذشته در همین روزها که جنبش سبز ملت ایران می رفت تا رجاله گان حاکم بر سریر دارا را برای همیشه به جای سزاوارشان در باتلاق جمکران فرو ببرد، نامه ای از روی دلسوزی نه فقط برای ملت ایران بلکه تمام کشورهای جهان، خطاب به آقای اوباما نوشته بودم تا این » پرانتز شوم […]