Monthly Archives: دسامبر 2010

در شب ِ ژانویه ی غریب و تنهایی


می، در ساغر وُ ساغر در دست به لبی تر نماییم، همگی گردیم مست رخ ِ ایران ببوسیم و بغل، مادر را شوق ِ دیدار ِ وطن این دلمان را سرمست بار دیگر شب ِ ژانویه از راه می رسد. اما هنوز ژانویه ی ِ رهایی ِ ما در این دیار ِ غریب ِ تنگ […]

سینه زنان ِ چپ در کربلایی دیگر


باز سنگواره های ِ چپ ِ شرمگین، چه منفصل و یا متصل به یکی از این سازمانهای ضد چهارچوب ارضی و یکپارچگی ملت ایران و صد البته خواهان بقای همین حکومت ضد انسانی و ایرانی  از تاریک خانه ی زمان، جستی زدند و بهانه ای برای خیزی پیدا کردند تا چون کربلاییان و عاشورا باوران […]

شب ِ چله شب ِ شراب ِ ارغوان ِ بانو خورشید شراب نوشان باد


مقدمه زمستان سنبل مرگ و میرایی ِ طبیعت است و با تیغ ِ سرما و بلعیدن نور، تاریکی و ظلمت را بر جان ِ طبیعت، فزون می کند. جدال نور با ظلمت در این فصل ِ مرگبار به آنجا راه می برد که جبهه ی نور هر چه ضعیف تر و کوتاه تر می شود […]

غائله ی آذربایجان و نقش ِ میر جعفر پیشه وری (3)


اگردستم را قطع کنند، سند تجزيه را امضا نخواهم کرد قسمت قسمت سوم * بگذریم که در رابطه با مردم گیلان، استفاده از مقوله ملّی اساسن درست نیست، و گیلانیان مانند سایر اقوام ایرانی، یکی از قوم ها هستند. چون ملتی بنام گیلان وجود ندارد که بعد با این ترفند، نام حکومت ملّی را روی […]

غائله ی آذربایجان و نقش ِ میر جعفر پیشه وری (2)


قسمت دوم قبل از ورود به ماجرای غائله آذربایجان، ابتدا ببینیم میر جعفر پیشه وری کیست؟ برای روشن شدن زندگی نامه اش، رشته سخن را به خود ِ پیشه وری می سپاریم تا از زبان خویش به معرفی خود بپردازد. وام گرفته از کتاب» گذشته چراغ راه آینده است». او می گوید« در زاویه سادات […]

غائله ی آذربایجان و نقش ِ میر جعفر پیشه وری (1)


قسمت اول همین روزهای ِ در پیش سالروز باز پس گیری ِ آذربایجان ِ جان ِ همه ی جانان است که با دسیسه ی ارتش ِ سرخ  ِ استالین و مزدوری ِ پیشه وری برای بیگانگان، از تن ِ زخمی ایران جدا شده بود و حماسه سازان تاریخ ِ شکوهمند ایران درست یکسال پس از […]

شانزده ی آذر با کربلا بیگانه است


به همه ی آن کسان و ناکسانی که می خواهند در این شرایط ِ شکوهمند جنبش مردمی ملت ایران علیه حکومت اسلامی کربلای 16 آذر راه بیاندازند و عاشورا وار بر سر و سینه ی بی مقدار خود بکوبند و از این طریق مثل همیشه با حکومت اسلامی همدردی کنند، لازم است گفته شود که 16 آذر سلها است با کربلا […]