Monthly Archives: آوریل 2011

جشن ِ شاداب ِ اردیبهشتگان شاد باد


اردیبهشت ِ شیراز در آغاز ِ این جُستار مایل هستم ترانه ی بی همتای گل ِ پامچال، با صدای دلنشین بانوی ارجمند خانم شیلا نهرور را به همه ی عاشقان فرهنگ ایرانزمین و بویژه گیلان عزیزم تقدیم کنم. آنگاه پس از شنیدن این ترانه ی دل انگیر بهاری، جُستار اردیبهشتگان ِ شاداب را در لذتی کامروا در خود گل افشان به جشن می […]

انتظارات ِ غیر واقعی از شاهزاده رضا پهلوی


طرح دو موضوع و نقدی بر آنها   1 این روزها هرگاه کسی که دلش به هر دلیلی تنگ می شود و یا چون نمی تواند شرایط سیاسی روز را تحلیل و فهم و هضم کند، درون غیر منسجم و افکار پریشان خودش را بر سر و روی شاهزاده رضا پهلوی تکرگ می بارد. نمونه […]

درود بر انسانیت ننگ بر بربریت


  حمله ی وحشیانه و ضد انسانی دولت و ارتش عراق را که هم سو با جانیان حکومت ایرانی کش اسلامی در ایران هستند، قوین و شدیدن محکوم می کنم و در این جنایت بربر منشانه ی دولت و ارتش عراق، مسئولیت آقای اوباما و خانم هیلاری کلینتون را نسبت به تعهدات آمریکا به حفاظت […]

فروردینگان شاد باد


فروردینگان نام جشنی است از جشنهای ِ ماهانه که در آن، نام روز با نام ماه، همنام می گردد و چون همنام می گردد، پس، آنروز جشن است. فروردینگان اولین جشن ماهانه ی سال است که در آغاز بهار و پس از نوروز، نوروز بزرگ و سیزده بدر برگزار می شود. زیرا فروردین روز از […]