Monthly Archives: ژوئن 2012


جستاری در باره جشن شاداب تیرگان خلاصه ی رادیویی و شنیداری این جُستار را می توانید با صدای خانم پروین محمدیان در پایان همین جُستار گوش کنید تیرگان ِ شاداب شاد باد دکتر احمد پناهنده در آغاز این جُستار ترانه ی زیبا و دلنشین کاکولی را با صدای بی نظیر ِ دوست و همولایتی گرامی […]


برای زنان ِ دیارم دکتر احمد پناهنده ای داد! این خواهر من نیست که این چنین بی رحمانه توسط ِ گرگان ِ درنده خو در زیر ِ مشت و لگد و هزاران تهمت و هتک حرمت، به زور به داخل ماشین برده می شود، در حالی که شیون سر می دهد که نمی خواهد؟ این […]