همدستی تفاله های » ملیون » با رجاله های اسلامی

چنین نپنداریم که ایرانیان ِ راستین فقط با رجاله های بیگانه پرستی ِ اسلامیون در همه رنگش و نیروهای چپ ِ ضد ایرانی در همه طیفش، در حال کشاکش هستند.
خیر
به باور من در کنار این دو نیروی بیگانه پرستی و جهان وطنی، نیروی به اصطلاح ملیون هستند که در تند پیج تاریخ همیشه جانب بیگانه پرستی را گرفته اند و خاک در چشمان مردم ریختند و بر خواری و ذلت ایران و ایرانیان، شادمانی کردند.
نمونه اخیرش این است که فردی بیمار از طایفه ی کینه توزان » ملیون » که این بیماری را از پدرش به ارث برده است، در این شرایط حساس به جای اینکه یقه ی حکومت اسلامی را بگیرد که خودشان در آوردن و بقایش با تمامی نیرو، شریک بودند و بعد این فقر و فلاکت را بر ایرانی و ایران تحمیل کردند.
برای خوشرقصی به درگاه ولی فقیه حملات ناجوانمردانه اش را امروز متوجه ی شاهزاده رضا پهلوی می کند، که کارنامه زندگی و مبارزاتی اش چون آفتاب درخشان است.
چنین است که دیروز در مطلبی بی پروا نوشته بودم که پیشوای این ناکسان، مصدق » تخم دو زرده کرده است «.
زیرا وقتی که در قدرت بود، قاتل نخست وزیر ایران حاجعلی رزم آرا را با کمک آخوند کاشانی تبرئه کرد.
و وقتی هم در احمد آباد بود به رفسنجانی در چاپ کتاب ضد ایرانی » فلسطین » مبلغ قابل توجهی کمک کرد.
و بد نیست بدانیم که این کمک درست زمانی انجام گرفت که ناصر در مصر در قدرت بود و خوزستان را » عربستان » نام گذاری کرده و بلوای ِ ضد وطنی ِ خمینی در سال 42 هنوز خاموش نشده بود.
فراموش نکنیم که رهبر این تفاله ها بنام سنجابی در آن روزهای سیاه و ننگین، چگونه برای به دست آوردن مقامی، رفیق و هم جبهه ای خودش را زیر درخت سیب به پای ارتجاعمرد قرن و تاریخ ایران، خمینی سر برید و ایران را فدای اسلام کرد.
و چنین است که در این هنگامه ی تاریخساز که ایرانی می رود بدور از غوغای همه ی این بیگانه پرستان و رجاله های ایران، بار دیگر با هم متحد شوند و ایران را بر فراز هر مقوله بیگانه پرستی بنشانند، این جماعت به موازات ِ آخوندهای حاکم و دُم و دنبالچه هایش سراسیمه به میدان آمدند و به صورت شاهزاده رضا پهلوی چنگ انداختند تا مبادا ایران و ایرانی از اسلام و اسلامیتشان عبور کنند.
پس عجب نیست که بیماری در در آمریکا که خود را تخم و ترکه ِ » میلیون » می داند و فردی ضد ایران و ایرانی که خود را مشاور شیخ ابله ای چون کروبی زوزه می کشد، یکصدا به فغان آمدند که واسلاما
و ناله های جگر خراششان گوش هر ایرانی را آزار می دهد.
این مختصر را نوشتم تا در مطلبی به تمامی نیت ضد ایرانی این رجاله ها بپردازم.
احمد پناهنده

Advertisements

فرستادن دیدگاه

Required fields are marked *

*
*

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: