Monthly Archives: اوت 2012

پیام شهریور ماه سال 67


پیام ِ قتل ِ عام ِتابستان ِ 67 احمد پناهنده پیش درآمد این روزها در میانه ی ماه امرداد و همچنین شهریور ماه، سالگرد ِ قتل ِ عام ِ جوانان از دختر و پسر و میانسالان از زن و مرد ِ ایرانزمین به دست ِ دژخیمان ِ حاکم است که چونان اعراب ِ خونریز ِ […]

شهریاری ِ جشن ِ شهریورگان شادمان باد


شهریاری ِ جشن ِ شهریورگان شادمان باد هنوز شادی و شادابی ِ جشن ِ بی مرگی ِ امردادگان را در پهنای ِ دیده و دل، شادمانیم که نم نمک شهریور ماه از راه می رسد و جشنی دیگر را با خود به سرای ِ جانان، سرزمین ِ جشن سالاران ارمغان می آورد. ماهی سزاوار ِ […]

آیا 28 امرداد اجتناب ناپذیر بود؟


آیا 28 امرداد اجتناب ناپذیر بود؟ احمد پناهنده با مطالعه ی همه جانبه و بدور از نگاه ِ تنگ ِ حقیر ِ فردی و گروهی و موضع حق به جانب گرفتن و جانب ِ مقابل را تخریب کردن، می شود نتیجه گرفت که 28 امرداد هم اجتناب پذیر بود و هم اجتناب نا پذیر. اجتناب […]

شرممان باد که مشروطه را دار زدیم


صد و ششمین سالگرد انقلاب مشروطیت بر ملت بزرگ ایران خجسته باد شرممان باد که مشروطه را دار زدیم احمد پناهنده مقدمه صد و شش سال پیش در چنین روزهایی پدران ما برای برون رفت از جامعه ی جهل و جنون زده که بر بستری از خرافات و استبداد بنا شده بود، با مطالعه ی […]