Monthly Archives: اکتبر 2012

خوشا به بشریت که کورش دارد


خوشا به بشریت که کورش دارد دکتر احمد پناهنده هر ملتی در تاریخ دور و نزدیکش الگوهایی دارد که سرمایه ی آن ملت بشمار می رود. اما از میان ِ همه ی این الگوها همیشه یکی از همه برجسته تر و تابناک تر است. بطوریکه همه الگوها در مقیاس ِ ارزشها، در زیر مجموعه ی […]