Monthly Archives: ژانویه 2013

آتش ِ جشن ِ سده شاد باد


آتش ِ جشن ِ سده، شاد باد دکتر احمد پناهنده مقدمه روشنایی و نور از مقولات پایه ای و مبنایی ِ پندار نیاکانمان، در آغاز تاریخ بوده است. به همین منظور حرکت زندگی آفرینشان از طلوع سحر که با آغاز برآمدن خورشید روشنایی بخش همراه است، شروع می شد و با شروع تاریکی، پایان می […]

انقلاب ِ سپید ِ شاه و ملت ( رفرم ارضی ) خجسته باد


انقلاب ِ سپید ِ شاه و ملت ( رفرم ارضی ) خجسته باد ششم بهمن ماه سال هزار و سیصد و چهل و یک ِ خورشیدی، در تاریخ ِ جهشوار ِ ایران، از دنیای کهنگی و عقب ماندگی به جهان ِ نو و مدرن، جایگاه ِ ویژه ای دارد. از پس این روز و رویداد […]

17 دی، رهایی ِ خورشید ِ زیبایی از اسارت ِ دیو ِ سیاهی


17 دی، رهایی ِ خورشید ِ زیبایی از اسارت ِ دیو ِ سیاهی دکتر احمد پناهنده اگر تا دیروز فهم کردن ِ حرکتی که به رهانیدن ِ زن، از بند ِ روبند ِ بنده ساز، بغرنج و بسا مشکل بود، امروز اما زنان ِ ما بیش از هر زمان و هر جهانی، آن حرکت ِ […]