Monthly Archives: ژوئن 2013

نقد ِ کوتاهی از یک بد آموزی


نقد کوتاهی از یک ید آموزی «حمید اشرف برای من یک عاشق است. عاشقانه زیسته است و خوب زیستن را برای تمام هم نوعانش خواسته است. عاشق زیستن بوده و هیچگاه مرگ را ستایش نکرده است. فقط کسی که عاشق زندگی باشد، جانش را برای بهتر زندگی کردن دیگران هدیه می کند » جملات بالا، […]

اولین سیلی ِ رفسنجانی توی گوش ِ خامنه ای و جنتی


اولین سیلی ِ رفسنجانی توی گوش ِ خامنه ای و جنتی او در پیامش، به مناسبت انتصابات افاضه فرمود: » ایشان ( آخوند روحانی ) خوب می‌دانند که صدف‌های اصلاح‌طلبی، اصول‌گرایی و مستقل‌های سیاسی، در این سرزمین پُر از مرواریدهای درخشان است که دلشان برای سربلندی ایران می‌تپد و رویگردانی مردم از تنگ‌نظری دراستفاده از […]

انتخاب ما فقط شاهزاده رضا پهلوی است


انتخاب ما ایرانیان فقط شاهزاده رضا پهلوی است هموطنان گرامی ایرانیاران ایراندوست می دانیم و می دانید از هنگامه ی آن بهمن شوم و سیاه و اشغال ایران اهورای مان توسط شغالان اسلامگرا و صد البته با همکاری و همیاری کمونیست ها و مجاهدین ضد وطن و تاریک اندیشان ِ روشنفکر نما، حلقه ی نگه […]

یاوه گویی خامنه ای


کسانی که دلبسته ی ایران هستند، هیچگاه در انتصابات حکومت اسلامی ِ ضد ایران و ایرانی شرکت نمی کنند امروز چهارشنبه 22 خرداد ماه، خامنه ای در نهایت استیصال، پریشان گویی اش را به اوج رسانید و در قالب ِ سخنانی بغایت یاوه، زوزه ای کشید و گفت: » این حضور عمومی، از هر چیز […]