یاوه گویی خامنه ای


کسانی که دلبسته ی ایران هستند، هیچگاه در انتصابات حکومت اسلامی ِ ضد ایران و ایرانی شرکت نمی کنند

امروز چهارشنبه 22 خرداد ماه، خامنه ای در نهایت استیصال، پریشان گویی اش را به اوج رسانید و در قالب ِ سخنانی بغایت یاوه، زوزه ای کشید و گفت:

» این حضور عمومی، از هر چیز دیگر برای کشور مهمتر است و به همین علت حتی کسانی که فقط دلبسته به ایران هستند، باید در انتخابات حضور یابند. »

اما باید با صدای بلند در گوش کرش فریاد زد که » شتر در خواب بیند پنبه دانه »
و روز جمعه دلبستگان ایران ِ سرفراز و ایرانی ِ ایراندوست نه اینکه در انتصابات حکومت اسلامی ِ ضد ایران و ایرانی شرکت نمی کنند. بلکه با همه توش و توانش یک » نه » بزرگ به همه جنایتکاران اسلامی و پادوهایشان در جای جای جهان خواهند داد و نشان خواهند داد که ملت ایران را فقط سودای به گور سپردن اسلام سیاسی در ایران است، نه بازی در میدانی که همه ی راه ها بر ملت ایران بسته است.

و مطمئن هستم روز جمعه ملت بزرگ ایران یک تو دهنی به خامنه ای و همه ی جانیان اسلامی ِ ضد ایران و ایرانی خواهند زد.
به امید آن روز
چنین باد

احمد پناهنده

Advertisements

فرستادن دیدگاه

Required fields are marked *

*
*

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: