انتخاب ما فقط شاهزاده رضا پهلوی است


انتخاب ما ایرانیان فقط شاهزاده رضا پهلوی است

هموطنان گرامی

ایرانیاران ایراندوست

می دانیم و می دانید از هنگامه ی آن بهمن شوم و سیاه و اشغال ایران اهورای مان توسط شغالان اسلامگرا و صد البته با همکاری و همیاری کمونیست ها و مجاهدین ضد وطن و تاریک اندیشان ِ روشنفکر نما، حلقه ی نگه دارنده ی زنجیر به هم پیوسته ایران ِ سرفراز، یعنی نظام پادشاهی گسسته شد و ایران و ایرانی را به این روزهای ذلت و تباهی کشاندند.

می دانیم و می دانید که همه این ضد وطنان و بیگانه پرستان طی سی و چهار سال تلاش، سعی کردند در کنار جانیان اسلامی حاکم و شرکت در تمامی جنایات و خیانت ها به عنوان نگهدارنده و چوب های زیر بغل آنها، ایران را متلاشی کنند و ایرانی را از هویت، فرهنگ، تاریخ و تمدنش جدا کنند تا بتواند به امت جهانی و یا انترناسیونالیسم پرولتری پیوند بخورند.

می دانیم و می دانید همه این تاریک اندیشان ِ روشنفکر نما چه از نوع کمونیستی، چه از نوع مجاهدی و چه از نوع شخصیت های بیگانه پرستی همه تلاششان را کردند تا به قول خودشان نظام پادشاهی بر نگردد و سپس با همین اسلامیان جانی و ضد ایرا
نی، ایران را ایرانستان کنند.

می دانیم و می دانید . . .

اما اگر اشغالگران عرب در هزار و چهارصد و اندی سال پیش با کمک ِ سلمان فارسی ها و همه ی تاریک اندیشان ِ ضد ایرانی، در آن تندپیچ تاریخ ایران،

توانستند ایرانی را از هویت ِ تاریخی، فرهنگی، تمدنی و پادشاهی خود، جدا کنند، لاجرم این جانیان حاکم با همه ی دنباله های ضد ایرانی شان خواهند توانست.

ولی تاریخ ایران خلاف ِ این خواسته های شوم ِ ویرانگران ایران امروزی را گواهی می دهد.

اسلام ویرانساز و انسان کش آمده بود تا با متلاشی کردن ایران، زبان را از حلقوم ایرانی بیرون بکشد و ایرانی را از هویت تاریخی، فرهنگی، تمدنی و پادشاهی خود تهی کند.

اما بعد از 200 سال تلاش ضد ایرانی نه اینکه نتوانست بلکه ایرانیان با پیوند خوردن دوباره خود به نظام شاهنشاهی، اعراب بیگانه را به جای سزاوارش پرتاب کردند و آرام آرام تحت اقتدار فرهنگ ِ همین نظام شاهنشاهی، جرثومه های بیگانه گان از قماش ِ ترک و تاتار از همه رنگش را از ریکه قدرت به زیر کشیدند و ایران ِ پادشاهی را به دست با کفایت ایرانی ِ سرفراز، رضا شاه بزرگ سپردند.

با این توضیحات کوتاه:

اگر دلبسته ایران هستیم

اگر خودمان را ایرانی باور داریم

اگر ایران را بالاترین ارزش می دانیم

اگر به هویت تاریخی، فرهنگی، تمدنی و پادشاهی خودمان افتخار می کنیم

اگر . . .

امروز فقط و فقط یک انتخاب، بیش از هر انتخابی راه گشای ایران ِ در حال نابودی به سوی ایرانی آزاد، رها و سرفراز است.

و آن انتخاب هم فقط شاهزاده رضا پهلوی و حمایت از شورای ملی و منشورش است.

پس باید در کوش کر جهان فریاد زد

اگر جهانی متمدن می خواهید

اگر جهانی صلح آمیز می خواهید

باید به حمایت ایرانیان راستین که به دور شاهزاده رضا پهلوی حلقه زدند، برخیزند و نسبت به ظلم و جفایی که به ایرنیان در دوره کارتر کردند، برای جبرانش ادای دین کنند تا ایرانی به هویت تاریخی، فرهنگی، تمدنی و پادشاهی خود گره بخورد.

و بدانند و بدانیم که این انتخاب و حمایت به نفع همه ی ایرانیان و همه ی جهانیان است.

پاینده باد ایران

درود بر شاهزاده رضا پهلوی

احمد پناهنده

Advertisements

فرستادن دیدگاه

Required fields are marked *

*
*

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: