آقای اوباما تحریم بتنهایی کافی نیست


آقای اوباما تحریم بتنهایی کافی نیست

برای به زانو در آوردن حکومت اسلام سیاسی در ایران، تنها تحریم کردن حکومت در عرصه های مختلف کافی نیست
هر چند چنین سیاستی لازم است و ضربه ای کاری به حکومت اسلام سیاسی در ایران می زند. اما اگر همزمان از نیروهای مخالف و جدی حکومت اسلام سیاسی و در راس همه ی نیرو ها از شاهزاده رضا پهلوی و منشورش حمایت نشود، دود این تحریم بیشتر در چشمان اقشار صعیف ایران می رود و به آنها آسیب جدی تر می رساند.
معنی اش این است که اگر آمریکا و کشورهای جهان آزاد از منشور عرفی و انسان سالار ِ شاهزاده رضا پهلوی حمایت نکنند و ملت ایران بخواهد تحت فشار تحریم ِ همه جانبه از جای بر خیزد و با یک حرکت نا فرمانی مدنی و در شکل مسالمت از حکومت اسلام سیاسی در ایران، عبور کند، بدون حمایت از کشورهای آزاد جهان، به شدیدترین وجه ممکن سرکوب می شوند.
پس اگر خواهان اتمی شدن ایران نیستید و به کرامت انسانی باور دارید و به حقوق بشر احترام می گذارید.
باید همزمان با تحریم همه جانبه، از ملت ایران در راستای خیزش عمومی تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی و منشورش، حمایت همه جانبه کنید.
وگرنه ساست شما یک بام و دو هوا است که بیشتر در خدمت جلادان حکومت اسلام سیاسی در ایران است.
به معنی دیگر شما با این سیاست در واقع مرگ تدریجی ایرانیان و ویرانی ایران را پی می گیرید.
حال چه آگاهانه باشد و چه نا آگاهانه
یادتان باشد ملت ایران تاریخ دارد و از فرهنگ بسیار غنی برخوردار است
و شما و بویژه حزب متبوع شما به تک تک ایرانی بابت دخالت غیر انسانی کارتر در امور داخلی ایران و سقوط سیستم مدرن و پادشاهی پهلوی و حاکم کردن از گور گریختگان تاریخ بشری، حکومت اسلام سیاسی در ایران، بدهکارید
پس وجدان بیدار و سیاست معقول و انسانی حکم می کند که همواره در کنار ملت ایران باشید نه در تقویت حکومت اسلام سیاسی در ایران سیاست گذاری کنید.
و این را هم بدانید که امروز ملت ایران، شخصیتی شایسته تر از شاهزاده رضا پهلوی را در چشم انداز ندارد و حتا به رسمیت هم نمی شناسد.
پس اگر دنبال صلح و ثبات در ایران و منطقه پر آشوب خاور میانه هستید، از حمایت از جریان های اسلام سیاسی در کشورهای خاور میانه و بویژه کشور ایران مطلقن خود داری کنید.
فراموش نکنید که دهن کجی دلاوران ارتش مصر پاسخی به این سیاست نابخردانه و ویرانگر شما و حزب متبوع شما در خاور میانه و کشورهایی چون ترکیه و تونس و ایران بوده است.
باشد که روی واژه واژه این مطلب کوتاه عمیقن اندیشه کنید و به حقوق بشر و حقوق ملت ایرن و تاریخ و فرهنگش احترام بگذارید.

احمد پناهنده

Advertisements

فرستادن دیدگاه

Required fields are marked *

*
*

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: