توضیحی کوتاه در باره فیل هوا کردن سیا در باره 28 امرداد ماه


توضیحی کوتاه در باره فیل هوا کردن سیا در باره 28 امرداد ماه

این اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود که این سازمانها و کسان، در تندپیج های زمان برای خراب کردن و انحراف اذهان مردمان ِ نا آگاه به تاریخ، دست به انتشار این ترهات و خزعبلات هالیودی می زنند

و حیرت انگیز و در عین حال عبرت انگیز است که اینبار هم بی بی سی این آیت الله بی عمامه این کولی بازی ها را در بوق و کرنا کرد و سینه زنان کربلایی چب و راست هم پشت بیرق بی بی سی راه افتادند

و این نشان دهنده میزان نا آگاهی و دنباله روری افراد و سازمانهایی است که بی هیچ مطالعه تاریخی و فقط از روی کینه و خشم کور، دنبال کسانی راه می افتند که در ظاهر مرگشان را در هر لحظه فریاد می زنند

در این هیاهوی سیا و بی بی سی موضوع جدیدی مطرح نشده است

بلکه همان گزارش سراسر دروغ کرمیت روزولت، اما اینبار تحت عنوان سندی جدید، واگویی شده است

گزارشی که آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا، در یادداشت روزانه خود، آن را هالیودی و به یک پول سیاه تشبیه کرد

با این توضیحات کوتاه توصیه می کنم که برای وارد شدن به مقولات تاریخی باید اشراف همه جانبه داشت نه اینکه بدون مطالعه تاریخی گوشمان و چشم مان، به گفته ها و نوشته های دیگران باشد

اگر چنین است پس عقل و خرد به چه کار آید؟

کمی اندیشه کنیم

ساعات اولیه 25 امرداد حکم پادشاه مبنی به برکناری مصدق، از طریق سرهنگ نصیری به دست مصدق رسید

مصدق به این حکم تمکین نکرد و آورنده حکم را بازداشت کرد

بعد در همان روز در نطق رادیویی، کودتای خود را فرافکنی کرد و به خلق الناس پیام داد که علیه او کودتا شده است

در همین روز 25 و بعد در روز 26 امرداد هوا دارن مصدق و توده ایها در خیابان ریختند و مجسمه های رضا شاه و محمد رضا شاه را پائین کشیدند

وزیر خارجه و سخنگوی مصدق در همین دو روز زیب دهانش را باز کرد و هر آنچه را که خود لایقش بود، نثار محمد رضا شاه و خانواده پهلوی کرد

یادمان باشد که مصدق وزارت دفاع را در دست داشت

و رئیس ستاد ارتش آقای ریاحی تحت امرش بود
رئیس شهربانی هم متین دفتری از خویشان خودش بود که در همین روزها توسط مصدق در راس شهربانی قرار داشت

پس چگونه می شود سیا در کمتر از 48 ساعت برنامه ریزی هالیودی کند و یک حکومت به اصطلاح قانونی را بر اندازد؟

واینکه امروز گفته های سراسر دروغ آلبرایت را در زمان بیل کلینون تکرار کنیم، معنی اش این است که ما خودمان در اختیار آنها قرار دهیم

اما کمی اندیشه کردن نشانه خرد است

بهتر است کمی اندیشه کنیم

آلبرایت هم برای استمالت و نزدیکی با حکومت اسلامی، این دروغ را ساز کرد که حتا حکومت اسلامی برایش اهمیت قائل نشد

به عبارت دیگر این گفته آلبرایت و یاوه هایی از این دست هیچ سندیت تاریخی ندارد

احمد پناهنده

Advertisements

فرستادن دیدگاه

Required fields are marked *

*
*

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: