Monthly Archives: اکتبر 2013

جشن های پُر شکوه ِ چهارم و نهم آبان شاد باد


جشن های پُر شکوه ِ چهارم و نهم آبان شاد باد مقدمه دوستان و آشنایانی که با سابقه ی مبارزاتی ام آشنا هستند همیشه هر بار که اثر جدیدی می آفرینم مرا مورد پرسش قرار می دهند که چگونه است امروز بی پروا بر همه ی آن سابقه خط بطلان کشیدم و به این دیدگاه […]

خوشا به بشریت که کورش دارد


هر ملتی در تاریخ دور و نزدیکش الگوهایی دارد که سرمایه ی آن ملت بشمار می رود. اما از میان ِ همه ی این الگوها همیشه یکی از همه برجسته تر و تابناک تر است. بطوریکه همه الگوها در مقیاس ِ ارزشها، در زیر مجموعه ی آن قرار می گیرند و یا از وجود آن […]

زاد روز ِ محمد رضا شاه، پادشاه ایراندوست و ایرانساز، شاد باد


زاد روز ِ محمد رضا شاه، پادشاه ایراندوست و ایرانساز، شاد باد پادشاهی که در ادامه ی کارهای بررگ پدرش، ایران ِ عقب مانده را مدرن کرد و به ملت ایران هویت و شخصیت داد پادشاهی که یک ایران ِ بزرگ، پیشرفته و با فرهنگ ِ ناب ِ شایسته ی ملت ایران، آرمانش بود و […]

جشن ِ تراوتباران ِ آبانگان، شاداب باد


جشن ِ تراوتباران ِ آبانگان، شاداب باد در یسنا، هات ِ 38، بند ِ 3 چنین می خوانیم: » اینک آب ها را می ستاییم، آب های ِ فرو چکیده، گرد آمده و روان شده و خوب کُنش ِ اهورایی را . . .» و چه ستایشی است دلپذیر، از این عنصر ِ زندگی بخش […]

قربانی


قربانی به چشم دیدم گوسپندانی را که به زور می کشیدند سویی عجبا گوسپندان را میل رفتن نبود اما شلاق بیرحم تازیانه می زد بر تن و جانشان پس چاره ای نبود و ناخواسته سم را زمین می کشیدند و کشان کشان کشیده می شدند بر خاک ِ مرگ ِ زیر پایشان طولی نکشید که […]

مهربانی ِ جشن ِ مهرگان، مهر افشان باد


مهربانی ِ جشن ِ مهرگان، مهر افشان باد گیلان سبز، پیشاپیش این جشن ِ مهربان وُ مهربانی گستر ِ مهرگان را به تک تک شما، دوستان نیک سرشت و صمیمی شادباش و همایون باد می گوید در آغاز این جُستار ِ شادمانی گستر ترانه های شاد و دلنشین ِ گیلکی ِ گل پامچال، کاکولی و […]