Monthly Archives: دسامبر 2013

شب ِ چله شاد باد


  شب ِ چله شاد باد دکتر احمد پناهنده مقدمه زمستان سنبل مرگ و میرایی ِ طبیعت است و با تیغ ِ سرما و بلعیدن نور تاریکی و ظلمت را در جان ِ طبیعت، فزون می کند. جدال نور با ظلمت در این فصل ِ مرگبار به آنجا راه می برد که جبهه ی نور […]

غائله ی آذربایجان و نقش میر جعفر پیشه وری


  غائله ی آذربایجان و نقش میر جعفر پیشه وری قسمت پنجم * دکتر نصرالله جهانشاه لو که هم اکنون در سنین کهولت زندگی بسر می برد و در تاریخ مورد بحث یعنی سالهای 1324 و 1325 نماینده حزب توده در فرقه دموکرات آذربایجان بوده است، در گفتکوئی که در تلویزیون ماهواره ای پارس در […]

غائله ی آذربایجان و نقش ِ میر جعفر پیشه وری


  غائله ی آذربایجان و نقش ِ میر جعفر پیشه وری قسمت چهارم *« نظر به اینکه من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده ام، حس می کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم […]

غائله ی آذربایجان و نقش ِ میر جعفر پیشه وری


غائله ی آذربایجان و نقش ِ میر جعفر پیشه وری قسمت سوم * بگذریم که در رابطه با مردم گیلان، استفاده از مقوله ملّی اساسن درست نیست، و گیلانیان مانند سایر اقوام ایرانی، یکی از قوم ها هستند. چون ملتی بنام گیلان وجود ندارد که بعد با این ترفند، نام حکومت ملّی را روی آن […]

غائله ی آذربایجان و نقش میر جعفر پیشه وری


غائله ی آذربایجان و نقش میر جعفر پیشه وری قسمت دوم قبل از ورود به ماجرای غائله آذربایجان، ابتدا ببینیم میر جعفر پیشه وری کیست؟ برای روشن شدن زندگی نامه اش، رشته سخن را به خود ِ پیشه وری می سپاریم تا از زبان خویش به معرفی خود بپردازد. وام گرفته از کتاب» گذشته چراغ […]

غایله ی آذربایجان و نقش میر جعفر پیشه وری


غایله ی آذربایجان و نقش میر جعفر پیشه وری احمد پناهنده قسمت اول همین روزهای ِ در پیش سالروز باز پس گیری ِ آذربایجان ِ جان ِ همه ی جانان است که با دسیسه ی ارتش ِ سرخ ِ استالین و مزدوری ِ پیشه وری برای بیگانگان، از تن ِ زخمی ایران جدا شده بود […]

شانزده آذر با کربلا سالاران بیگانه است


شانزده آذر با کربلا سالاران بیگانه است به همه ی آن کسان و ناکسانی که می خواهند در این شرایط ِ شکوهمند جنبش مردمی ملت ایران علیه حکومت اسلامی کربلای 16 آذر راه بیاندازند و عاشورا وار بر سر و سینه ی بی مقدار خود بکوبند و از این طریق مثل همیشه با حکومت اسلامی […]