Monthly Archives: آوریل 2014

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر


  به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر کارگران برزگران رنجبران روزتان شاد باد جان ِ جانان، کارگر، بر تو درود شالیکاران، برزگر، بر تو درود بی شما دنیا بی رونق بود رنج ِ دوران، رنجبر، بر تو درود هیچ می دانید جهان را بی شما معنا نیست یا اگر باشد فقط ویرانسر است برجا نیست […]

دروغهایی که ملت ایران را زمین زد


  دروغهایی که ملت ایران را زمین زد قسمت دوم یکی دیگر از دروغهای ویران کننده اذهان ساده دل و تخریب کننده امنیت کشور، غرق شدن یا مردن صمد بهرنگی در رودخانه ی ارس بود که روشنفکران بیگانه خو و دروغگو، مرگ طبیعی و غرق شدن او را به دلیل ندانستن فنون شنا، به سازمان […]

ای کاش فردا نوامبر 2016 باشد


  ای کاش فردا نوامبر 2016 باشد به نظر می رسد که آقای اوباما هر شب با این آرمان می خوابد و به امید اینکه فردا نوامبر 2016 از راه رسد، ثانیه شماری می کند و به نظر می رسد قبای ریاست جمهوری برای آقای اوباما بسیار بسیار گشاد و فراخ دوخته شده است زیرا […]

دروغهایی که ما ملت ایران را زمین زد


  دروغهایی که ما ملت ایران را زمین زد به عبارت دیگر ما زمین خورده ی همین دروغهای شاخدار و نجومی گروه های تروریستی و روشنفکران ِ تاریک اندیش چه در طیف کمونیستی و چه در دسته بندی های مذهبی هستیم آیا آنچه که گروه های سیاسی و روشنفکران مخالف سیستم پادشاهی در مورد ساواک […]

جشن شاداب ِ اردیبهشتگان شاد باد


  جشن شاداب ِ اردیبهشتگان شاد باد احمد پناهنده «به خشنودی اهورا مزدا، راستی بهترین نیکی است، خرسندی است.» » منش یا اندیشه ی نیک ( وهومن )، راستی، داد و قانون اشا رشته های ناگسستنی هستند که بخش های گات ها را به هم پیوند می دهند. اندیشه ی نیک و خرد ( وهومن […]

خطاب به خانم مریم قجر عضدانلو


  خطاب به خانم مریم قجر عضدانلو کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی خانم مریم قجر عضدانلو! شما بهتر است همراه شوهر خوانده تان مسعود رجوی، زندانیان اسیر در لیبرتی عراق را که سالها جوانی شان را در چنگال زندگی کش و زندگانی سوز خودتان، اسیر کردید، آزاد کنید نه اینکه شلی پا […]

چرا باید مردم از حق و حقوقشان بگذرند؟


  چرا باید مردم از حق و حقوقشان بگذرند؟ در خبرها آمده است که ابراهیم یزدی و محمد خاتمی به نمایندگی از دار و دسته ی ضد ایرانی و ضد کرامت انسانی، از مردم خواسته اند که برای کمک به دولت اسلامی ِ ایرانی کش ِ حسن روحانی، از یارانه شان چشم بپوشند تا دولت […]

هشدار به جوامع جهانی و بویژه ملت بزرگ ایران


  هشدار به جوامع جهانی و بویژه ملت بزرگ ایران وقت آن رسیده است که کشورهای جهان آزاد و بویژه ملت بزرگ ایران، محترمانه تمامی ِ شهروندان روسی زبان را از کشورشان اخراج کنند تا مبادا، پوتین با این بهانه که چون جان و زندگی شهروندان روسی و یا روسی زبانان در خطر است، نیروی […]

زنجیرها را آماده کنید


  زنجیرها را آماده کنید » من یک موی محمدبن عبدالله را به ۱۰۰ تا کوروش، داریوش، خشایار، تخت جمشید و ایران و گذشته آن نمی‌دهم » «» گذشته من با محمد بن عبدالله (ص) پیوند می‌خورد عبارات و تراوشات فکری بالا از خامه و ذهن علیل و پوسیده و نم گرفته فردی بنام صادق […]

پیشنهاد برای ممنوعیت فعالیت های کمونیستها در اکراین


  پیشنهاد برای ممنوعیت فعالیت های کمونیستها در اکراین کمونیستها در جای جای این گیتی نشان داده اند که ضد وطن و ضد کرامت انسانی و ضد ازادی و دموکراسی و آرامش اجتماعی هستند کمونیست ها آن روی سکه ی فاشیست ها هستند که هیچ ارزشی برای آزادی و احترام به قانون و کرامت انسانی […]