Monthly Archives: ژوئیه 2014

شاملو وُ پور پیرار، دو لنگه ی یک خروار


  شاملو وُ پور پیرار، دو لنگه ی یک خروار در آغاز مایل هستم برای نسل جوان و بویژه ملت ایران توضیح دهم که چرا این تیتر را برای مقاله ام برگزیدم؟ اینکه شاملو را در کنار پورپیرار و همسنگ و همسنخ هم قرار دادم، دلیلش این است که هر دو: ضد تاریخ ایران و […]

به مناسبت سالروز در گذشت دو خدمتگزار بزرگ ایران در روزهای چهارم و پنجم امرداد ماه


  به مناسبت سالروز در گذشت دو خدمتگزار بزرگ ایران در روزهای چهارم و پنجم امرداد ماه همدردی و ارمغانی کوچک برای خانواده ی بزرگ ِ پهلوی در تاریخ ایران، آنانیکه در رأس قدرت به ایران اندیشیدند و بر پیشرفت و بزرگی ایران و ایرانی پس از حمله ی اعراب، در همه سویش همت گماشتند، […]

اسرائیل در محاصره ی تروریست ها از همه رنگ


  اسرائیل در محاصره ی تروریست ها از همه رنگ – هر وجدان بیداری امروز باید اسرائیل را در مقابل آدمکشان تروریست حماس و جهاد پشتیبانی کند، بی آنکه کشته شدن غیر نظامیان را مُهر تائید بزند. – تروریست های اسلامی حماس و جهاد و دیگر نام ها از این دست هیچ مشروعیت و حقانیتی […]

جشن ِ بی مرگی ِ امردادگان شادمان باد


  جشن ِ بی مرگی ِ امردادگان شادمان باد تاریخ ِ کهنسال و پر سرور وُ غرور ِ ایرانزمین، همانگونه که در آثار ادیبان و فرهنگ زنان و فرهنگ مردان ایران آمده است، مشحون از شادی وُ شادمانی و جشن وُ پایکوبی وُ نشاط است. هرچند در طول تاریخ ِ ایران- بیگانه گان- به دفعات […]

اسرائیل حق دارد از کشور و ملتش دفاع کند


  اسرائیل حق دارد از کشور و ملتش دفاع کند این روزها باز بهانه به دست عابرین پیاده ی روشنفکری و سیاسی در همه رنگش که همیشه دشمن خونی «امپریالسم جهانی به سرگردگی امپریالیسم آمریکا و اسرائیل» هستند، افتاده است تا بار دیگر همراه با حکومت ضد ایرانی اسلامیون در همه طیفش بر سر و […]

قدر دانی و حمایت از زنان سرفراز و سالار ایران آفرینتان باد


  قدر دانی و حمایت از زنان سرفراز و سالار ایران آفرینتان باد این روزها بر زنان سالار ایرانزمین جفایی اندازه ناگرفتنی تحمیل می شود و اسلامیون عقب مانده و ضد تاریخی و ترقی و روشنایی می روند تا با سرکوب و هتک حرمت از زنان کشورمان، آنان را هرچه بیشتر در گونی سیاه فرو […]

خود زنی بختیار


  خود زنی بختیار درسی از تاریخ برای جوانان ایرانم این روزها به مناسبت صدمین زاد روز شاپور بختیار، فرصتی ایجاد شد تا افراد و سازمانها اینجا و آنجا برای بختیار مرثیه بخوانند و ظاهرن از عملکرد ناشادشان نسبت به او پوزش بطلبند و قهرمانش کنند. هرچند بختیار در یک تندپیچ تاریخی پیشقدم شد تا […]

باید بر سرخرافات زد و جهل و جهالت را ریشه سوزانید


  باید بر سرخرافات زد و جهل و جهالت را ریشه سوزانید به نظر می رسد دلنوشته یا دلسروده ی » قفل روزه» اینجا و آنجا، خرافات سالاران را خواب از چشمان ربود و لرزه به ارکان دین و باورشان به معاد و بهشت انداخت. و هر یک به تناسب حال و احوال، به عابرین […]

تیرگان ِ شاداب شاد باد


  تیرگان ِ شاداب شاد باد در آغاز این جُستار ترانه ی زیبا و دلنشین کاکولی را با صدا ی بی نظیر ِ دوست و همولایتی گرامی ام خانم شیلا نهرور، در گوش ِ جانمان نوش می کنیم و آنگاه آهسته آهسته، نشاط و تراوت ِ بی همتای ِ جشن تیرگان را در همه ی […]