Monthly Archives: دسامبر 2016

میخ ِ آخر بر تابوت سیاست خارجی پرزیدنت اوباما


  میخ ِ آخر بر تابوت سیاست خارجی پرزیدنت اوباما به عنوان یک ایرانی که در درجه ی اول منافع و مصالح ایران برایم در همه ی شرایط در الویت است، باید با صدای بلند فریاد بزنم که سیاست خارجی پرزیدنت اوباما، فاجعه بار، ترسناک و ویرانگر بوده است. مرا با سیاست داخلی اوباما در […]

آقای اصغر فرهادی خجالت بکشید


  آقای اصغر فرهادی خجالت بکشید در خبرها خواندم که شما نامه سرگشاده به شیخ حسن روحانی جنایت کار در همه جنایت ها و خیایت های حکومت اسلامی نوشتید و در آن خواستید گوش کر وُ چشم کورش را به مشکلات امروز فقیران بی شمار ایران کمی شنوا و روشنا بکنید. زهی خیال باطل باید […]

ایراندوستی با پهلوی ستیزی هیچ میانه ای ندارد


ایراندوستی با پهلوی ستیزی هیچ میانه ای ندارد برای فهم اینکه چه کسانی ایراندوست هستند و سربلندی ایران را خواهانند، باید نگاه کنیم که زاویه نگاهشان به دوران پهلوی و پادشاهان پهلوی و امروز شاهزاده رضا پهلوی، چگونه است؟ به این معنی اگر کسانی که ایراندوستی را با پادشاهان پهلوی و امروز شاهزاده رضا پهلوی […]