ملت ایران در اکثریتشان، سرنگونی حکومت اسلامی را آه می کشند


ملت ایران در اکثریتشان، سرنگونی حکومت اسلامی را آه می کشند

این روزها، زمان مناسب برای یک خیزش عمومی است تا طومار آخوندهای ضد وطن و ایرانی، همراه با دم و دنبالچه هایش مثل توده ای ها و اکثریتی ها و ملی- مذهبی ها و حتا به اصطلاح ملیون و بخوانید حمال این آخوندهای ضد ایرانی، در هم پیچیده شود.
بیهوده نیست این جرثومه های نابودی ایران و ایرانی با به قدرت رسیدن پریزیدنت ترامپ و جمهوریخواهان در آمریکا، مثل مار به خود می پیچیند و اینجا و انجا از ترس سکته مغزی و قلبی می کنند.
زیرا خودشان بخوبی می دانند که ملت ایران در اکثریتشان، نابودی حکومت اسلامی و توفاله هایی مثل توده ای و اکثریتی و یک دوجین ضد ایرانی از قماش چپ و راست در همه رنگش را آه می کشند.
این جماعت ضد ایران و ایرانی بخوبی می دانند که اگر خیزشی در جامعه ایجاد شود، دیگر اوبامایی نیست که با وزیر خارجه اش از سرکوب حکومت اسلامی حمایت کند و یا بر سرکوب ملت ایران چشم ببندد بلکه زمانه تغییر کرده است و ملت آمریکا در یک انتخابات شکوهمند . آزاد، جامه ی اوباما نشان را از تن بیرون کردند و با انتخاب پرزیدنت ترامپ می روند بدهکاری آمریکا به ملت ایران را در دوران کارتر و اوباما، با حمایت همه جانبه از ملت ایران در خیزش عمومی و سرنگونی حکومت اسلامی بپردازند.
زیرا هم حکومت اسلامی و دم و دنبالچه های توده ای و اکثریتی و یک دوجین از قماش های رنگارنگ ضد ایرانی اش، می دانند که ملت ایران در اکثریتشان حاضرند سر به تن این جماعت نباشد و هم جهان آزاد و در راسش آمریکا می داند که اگر از خیزش عمومی ملت ایران حمایت همه جانبه شود، توان سرکوب از حکومت اسلامی سلب می شود.
و به خوبی می دانند ملت ایران دست هر کمک کننده ای در این راه را می فشارد و حتا حاضر است در شرایط سخت شدن مبارزه، شدت عمل بیشتری از جهان آزاد و در راسش آمریکا را علیه حکومت اسلامی ببیند.
همچنین بخوبی می دانند که در فردای خلا قدرت، شخصیتی ملی و ایرانی و نافذ، بنام شاهزاده رضا پهلئوی، در همه ی عرصه های مبارزاتی حضور چشم نواز و دلگرم کننده دارند و می دانند که ملت ایران در اکثریتشان، ورودشان را به خاک ایران آه می کشند.
با این نگاه به عنوان یک ایرانی که جان و جهان ِ جوانش را برای آزادی ملت ایران هزینه کرده است، با صدای رسا به گوش تمامی ملت ایران می رساند که دل قوی دارید و برای آزادی ایران از چنگال اشغال گران اسلامی نهراسید زیرا جهان آزاد و در راسش آمریکا اینبار با ما خواهد بود.
به امید آن روز
احمد پناهنده
دوم آوریل دوهزار و هفده

Advertisements

فرستادن دیدگاه

Required fields are marked *

*
*

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: