شورای ملی ایران و نقش شاهزاده رضا پهلوی


شورای ملی ایران و نقش شاهزاده رضا پهلوی

این روزها، اینجا و آنجا کسانی که خود را در صف هواداران شاهزاده رضا پهلوی جا می دهند، بیش از کسانی که خاندان سرفراز پهلوی را دشمن هستند، آگاهانه یا نا آگاهانه بیشترین جفا را به خاندان پهلوی و امروز شاهزاده رضا پهلوی می کنند.
معلوم نیست این کسان دنبال چی هستند و درخواست ناشدنی از شاهزاده رضا پهلوی طلب می کنند.
هر کدام از اینها که نه سر پیاز هستند و نه ته پیاز، بی شرمانه از شاهزاده رضا پهلوی می خواهند که به حرف و خط و خطوطی که ترسیم می کنند، گوش دهند و اجرا کنند.
به باور من این کسان با هر موقعیتی که داشته باشند، هیچ حسن نیتی در این باره نداردند و همه ی کارکردهایشان نه در جهت تقویت موقعیت شاهزاده رضا پهلوی بلکه در جهت تخریب و تضعیف ایشان است.
یکبار برای همیشه باید در گوششان فرو کرد البته اگر گوشی داشته باشند که شاهزاده رضا پهلوی لیدر حرب یا رهبر سازمان و گروه نیست که از او می خواهید که خودشان را در سطح این افراد پایین بکشد.
ایشان سرمایه تاریخی، فرهنگی و شاهنشاهی ایرانزمین است و برایشان همه آحاد ملت ایران با هر نظر و نگاه و ایدئولوژی و دین و مذهب، یکسان هستند.
و بدانید ایشان هیچ وظیفه و منافع گروهی و حزبی ندارند جز سنجاق کردن ایران به شاهراه ترقی و آزادی و دموکراسی که پدر بزرگ و پدر ایشان آغاز کننده این شاهراه بودند.
یادم می آید زمانی اسماعیل نوری علا به پای شاهزاده پیچیده بودند تا ایشان را در سطح خودش پایین بکشد.
برایش استدلال کردیم که شاهزاده چه بخواهد و چه نخواهد امروز وارث پادشاهی در ایران هستند و از ایشان نخواهید که خودشان در حد لیدر یک حزب پایین بکشد.
البته آنها در درخواست خودشان هیچ حسن نیتی نداشتند. زیرا می خواستند با پایین کشیدن شاهزاده رضا پهلوی، بگویند کسی که منافع تنگ یک گروه را رهبری می کند دیگر نمی تواند وارث پادشاهی و یا ادعای پادشاهی داشته باشد.
و استدلال می کردیم که در کنار این ویژه گی و شایستگی تاریخی، حق ایشان است به عنوان حتا یک شهروند علیه این نظام ضد ایران و ایرانی مبارزه کند.
کاری که ایشان امروز به عنوان سمبل ایرانیان با همه توانش هر روزه در چهار چوب شورای ملی و یا بیرون ار آن مبارزه می کند.
یادمان باشد ایشان سخن گوی شورای ملی ایران است. یعنی شورایی متشکل از همه ایرانیان که دل در گرو ایران و چهار چوب ارضی و آبی و هوایی ایرلن دارند.
حتا اگر این افراد، امروز در سپاه پاسداران، ارتش و یا دوایر دولتی این نظام باشند.
فراموش نکنیم ما مخالف حکومت اسلامی و اسلام سیاسی هستیم نه مخالف تک تک ایرانیانی که در دوایر نظامی و دیوانسالاری به هر دلیلی خدمت می کنند.

احمد پناهنده
شانزدهم ژودیه دو هزار و هفده

Advertisements

فرستادن دیدگاه

Required fields are marked *

*
*

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: