Monthly Archives: ژانویه 2018

چی شد شیخ حسن؟


چی شد شیخ حسن؟ از چه هراسیدی که اینچنین پابرهنه به نمایندگی از تمامی شیوخ ضد ایران و ایرانی، به میدان آمدی و ابله هانه افاضه کردی که: » محال است نظام پادشاهی به ایران برگردد» ما گفتیم و نوشتیم که شیخ حسن ابله است. اما دیگر نمی دانستیم که او می تواند تا این […]

رضا شاه روحت شاد


رضا شاه روحت شاد اگر دیروز، شما با حرکتی غرورآفرین، نیمی از ایرانیان را از بند چادر و چاقچور رها ساختید و به زن و ارجمندی اش، احترام گذاشتید فرزندان همین زنان ایران در کنار مردان، در زمان تاجداری پسر ایرانسازتان، با اینکه به حقوق ارجمندشان که همانا آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن، دست […]

ترفند ِ سوریه ای شدن، فقط برای ترساندن مردم است


ترفند ِ سوریه ای شدن، فقط برای ترساندن مردم است این روزها، همه ی عمله ها و اکره های حکومت اسلامی چه در طایفه ی به اصطلاح اصلاح طلبان و چه در قیبله ی چپ در همه شکلش، برای ترساندن مردم از اینکه بخواهند، حکومت اسلامی را در تمامیتش سرنگون کنند، کشور به سمت سوریه […]

یعنی اینقدر بی شرف و بی وجدانی، آقای پائولوکوئیلو؟


یعنی اینقدر بی شرف و بی وجدانی، آقای پائولوکوئیلو؟ می دانم که از ادب بویی نبردی اما با این سن و سال، باید کمی شعور کسب کرده باشی که بی مالیات و مثل یک عابر پیاده از شکم حرف نزنی بلکه از فهم و شعور ذهنی تان بهره بگیرید که حتمن هم آن را ندارید. […]

شاهزاده رضا پهلوی، نماد و سمبل ِ یگانگی و یکپارچگی ِ ملت و چهارچوب ارضی ایران


شاهزاده رضا پهلوی، نماد و سمبل ِ یگانگی و یکپارچگی ِ ملت و چهارچوب ارضی ایران اگر تا دیروز گوشها کَر بودند برای شنیدن و چشم ها کور بودند برای دیدن اما ما به اندازه قد و قامت و وزن و آگاهی و تجاربمان، چون بلبلان ِ خوشخوان، آوازی گوشنواز، در گوش همه ترانه خواندیم […]

سیلی محکم ملت ایران به همه ی نحله های اسلام سیاسی و حامیان آنها در قبیله ی چپ


سیلی محکم ملت ایران به همه ی نحله های اسلام سیاسی و حامیان آنها در قبیله ی چپ خیزشی که در جای جای ایران، جرقه اش زده شد و اکنون به شعله تبدیل شده است، فقط و فقظ اسلام سیاسی در همه طیفش و حامیان آنها را در قبیله چپ، نشانه رفته است. این خیزش […]

درود بر شما ملت بزرگ و دلیر ایران


درود بر شما ملت بزرگ و دلیر ایران بی هیچ گفتگو، کارزار ِ نافرمانی مدنی شما، علیه تمامیت ِ حکومت اسلامی و حلقه ها ی متصل و منفصل نیروهای چپ ِ خواهان ابقا همین حکومت اسلامی، شگفتی جهان آزاد و وجدانهای بیدار را در جای جای این گیتی، بر انگیخت و هر یک برای حمایت […]

پیوند خوردن ِِخیزش سراسری ملت ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی


پیوند خوردن ِِخیزش سراسری ملت ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی هرچند آغاز ِ این خیزش با شعار علیه گرانی و فساد، جرقه زده شد اما چندی نگذشت که شعارها به سمت عبور از حکومت اسلامی با همه ی جناح ها و دسته بندی هایش پیش رفت و مرگ بر خامنه ای و مرگ بر […]