سیلی محکم ملت ایران به همه ی نحله های اسلام سیاسی و حامیان آنها در قبیله ی چپ


سیلی محکم ملت ایران به همه ی نحله های اسلام سیاسی و حامیان آنها در قبیله ی چپ

خیزشی که در جای جای ایران، جرقه اش زده شد و اکنون به شعله تبدیل شده است، فقط و فقظ اسلام سیاسی در همه طیفش و حامیان آنها را در قبیله چپ، نشانه رفته است.

این خیزش در ذات وُ جان وُ روانش، ایرانی و برخاسته از نیروی انباشه شده در درازای ِ تاریخ، بر علیه بیگانه پرستی در همه شکلش است.

خیزشی که همه ی جرثومه های اسلام سیاسی را زیر چرخ قدرتمند ایرانگرایی اش زیر گرفت و دنده های ِ چپ ِ نماز گذار به سمت کرملین و پکن و هاوانا و کشورهایی از این دست که بویی از انسانیت و وجدان انسانی نبرده اند، در هم شکست.

آنجا که ملت ایران در جای جای ِ وطن در هر کویی و هر برزنی فریاد می زنند:

رضا شاه، روحت شاد

یا رضا شاه، معذرت

و یا شاهنشاه معذرت

یعنی سیلی محکم به گوش همه نحله های اسلام سیاسی، مجاهدین ضد ایرانی و چپ های ضد وطن است که همه ی تلاششان این بود که این شخصیت بی بدیل تاریخ ایران، رضا شاه بزرگ را در اذهان جوانان و ملت ایران، تخریب کنند.

اما نسل جوان امروز، بدون واسطه با مطالعه تاریخی، خدمتگزاران به تاریخ و ملت ایران را از خائنین به ملت و وطن فروشان در همه ی طیف ها تشخیص داد و بدور از هرگونه ریا و یا تظاهری، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه ایرانساز و خدماتش را به ملت و تاریخ ایران ارج می گذارند.

بیچاره مصدفی های بدخت و زبون، که بود و، نبودشان، فقط دشنام دادان به خاندان ایران ساز پهلوی بوده و هست، در این روزها ماتم گرفتند و همه دچار جنون و هذیان گشته اند.

از این جهت است که ابله-عنتری بنام مشیری که در دشمنی با خاندان پهلوی، مرزی نمی شناسد، به تازگی عابر پیاده ای که سالها مهره ای سوخته و مرده است، بنام حسن ماسالی را دعوت می کند تا ترهات ذهن بیمار خودش را بنام یک مبارز، از اوضاع امروزی تحلیل کند.

این مردک به جای تحلیل، باز ذات کینه ورزانه و دهن کجی اش را به ملت ایران نشان داد و افاضه کرد که:

«حزب اللهی ها و شاه اللهی مارکس اللهی ها کنار هم همیشه تخریب گر بودند.»

در واقع این فرد بی سواد و عابر پیاده، می خواست شلی پای مصدقی خودش را به غمزه رفع کند که همه ی صفحات ِ کارنامه شان فقط، تخریب کردن خاندان پهلوی و خدمات اندازه ناگرفتی این خاندان به ملت ایران است.

بگذریم

و اما دوستان و دشمنان این خیزش سراسری ملت ایران

در آغاز مایل هستم، بگویم که من به عنوان یک ایرانی، که همه ی جان ِ جوان و زندگی و سرمایه ی انسانی ام را در راه آزادی ملت ایران از دست بیگانه پرستان اسلامی، هزینه کرده ام، هر کس در این شرایط به اندازه کرمی یا قدمی و یا قلمی وُ درمی، خیزش سراسری ملت ایران را یاری رساند، در صف دوستان ملت ایران قرار می گیرد و بر عکس:

و هر آنکس یا گروه و سازمان و حرب و یا کشوری، در این راه ِ سترک و دشوار و سرنوشت ساز، پشت ملت ایران را خالی کند و خنجر در پهلویشان فرو نمایند و از جنایتکاران اسلامی در همه شکلش، برای بقایشان به ازای تاراج کشور ایران، حمایت کنند، دشمنان ملت ایران هستند.

دیروز روسیه و چین و ترکیه را در راس دشمنان ایران، معرفی کردم. امروز اما می گویم هر آنکس که به هر دلیلی در این تندپیچ ِ تاریخ و خیزش سراسری ملت ایران، به ملت ایران پشت کنند، دشمنان ایران هستند.

مجاهدین خلق، دشمن اندازه ناگرفتنی ملت و تاریخ و تمدن ایران

هرچند این سازمان ضد ایرانی، تروریست و بی وجدان و ضد انسان، در مختصات سیاسی ایران مطرح نیست، اما به هوش باشیم که هستند کسانی و یا کشورهایی که می خواهند برای کند کردن خیزش سراسری ملت ایران، با مطرح کردن این بیگانه پرستان، به اسلام سیاسی در ایران کمک و خدمت کنند.

یادمان باشد که مجاهدین با همین آخوندهای اسلامی در ضدیت با ملت و تاریخ و تمدن ایران، هیچ فرقی ندارند بل بسیار انسان کش تر و ایرانی کش تر هستند.

رمز پیروزی ِ خیزش سراسری ملت ایران، پیوند خوردن به اعتصاب عمومی و سراسری است

برای اینکه خون جوانان و ملت ایران پایمال نشود، باید هر ایرانی، در هرجایی که شاغل هست، آرام آرام با هماهنگی با دیگر همکاران، دست از کار بکشند و یک اعتصاب عمومی را رهبری کنند.

در این صورت است که کارزار ِ جنبش نافرمانی مدنی به ثمر می رسد.

فراموش نکنید که امروزه در مختصات سیاسی ایران، شخصیتی پیشگام این مبارزات است، که همه جوانی و سرمایه انسانی و تاریخی خود را بی آنکه کوچکترین برگ تیره ای در کارنامه اش داشته باشد، مایه گذاشته است و ملت ایران، ایشان را به عنوان رهبری جنبش فریاد می کنند:

ولیعهد، ولیهند، کجایی

کنار ما بیایی

یا

رضا، رضا پهلوی

و یا

ای شاه ایران

برگرد به ایران

باشد که این نوشته کوتاه، کمکی هرچند ناچیز در پیشبرد مبارازات، در خیزش سراسری ملت ایران، باشد

چنین باد

احمد پناهنده

6 ژانویه 2018

Advertisements

فرستادن دیدگاه

Required fields are marked *

*
*

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: