رضا شاه روحت شاد


رضا شاه روحت شاد

اگر دیروز، شما با حرکتی غرورآفرین، نیمی از ایرانیان را از بند چادر و چاقچور رها ساختید و به زن و ارجمندی اش، احترام گذاشتید
فرزندان همین زنان ایران در کنار مردان، در زمان تاجداری پسر ایرانسازتان، با اینکه به حقوق ارجمندشان که همانا آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن، دست یافته بودند،در یک تندپیچ ِ شوم تاریخی، بر داشته هایشان پشت کردند و بر نداشته هایی ارتحاعی و کنیز ساز، از هم سبقت گرفتند که عاقبت در یک خودزنی شرم آور خودکشی کردند.
امروز اما، زنان سالار میهن ایران، که در همین حکومت ایرانی کش ِ اسلامی قد کشیدند، بر راه مادران و پدرانشان تف کردند و به راهی که شما، پرچمدار تاریخی اش بودید و هستید و این راه را برایشان دروازه گشوده بودید، قدمی در خور شخصیت زن ایرانی گذاشتند، لچک از سر برداشتند و در جای جای ایران، کشف حجاب می کنند.
و چه شکوهمند است، که دیروز، همین زنان در کنار مردان
در مقابل مسجد گوهرشاد، همانجایی که شما با قدرت، پدران همین آخوندهای ضد ایرانی و ضد زن و ضد کرامت انسانی شان را گوش پیچاندید که هر یک به دخمه ای خزیدند و خود را پنهان کردند، فریاد می زدند که:
رضا شاه روحت شاد
امروز اما این زنان سالار ایران، می روند برای همیشه چادر و چاقچور و لچک را از سر بردارند و زنجیر از پای در آورند و با شخصیتی در خور زنان نیاکان ایرانی مان کرامت تاریخی زن ایرانی را بر بام ِ بالابلند ایران و جهان، پرچم برافرازند و نام شما را بر تارک تاریخ ایران، پر افتخار ترانه بخوانند.
روحت شاد رضا شاه

احمد پناهنده
31 ژانویه 2018

Advertisements

فرستادن دیدگاه

Required fields are marked *

*
*

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: