Monthly Archives: مارس 2018

آقای جان کری، چرا ارزان سخن می گویید؟


آقای جان کری، چرا ارزان سخن می گویید؟ شما در سخنانی در روز سه شنبه در دانشگاه فیلادلفیا پیش بینی کرده اید که در صورت خروج پریزیدنت ترامپ از برجام «مذاکره دوباره با طرف ایرانی دست‌کم ۳۰ سال دیگر طول خواهد کشید» یا .«اگر ما کنار بکشیم، ۳۰ سال طول خواهد کشید تا یک رئیس […]

مجاهدین خلق، آن روی سکه ی اسلام سیاسی در ایران


مجاهدین خلق، آن روی سکه ی اسلام سیاسی در ایران عبث خواهد بود که اگر بخواهیم و یا بخواهند، تفاوتی بین مجاهدین خلق و اسلام سیاسی در ایران، قائل شویم و یا قائل شوند در یک کلام، هردو ضد ایرانی و ایران و فرهنگ و تاریخ ایران هستند و هیچ اِرق ملی نسبت به ایران […]

آیا تغییری در راه است؟


آیا تغییری در راه است؟ رویدادهای ِ این روزها در کابینه ی پریزیدنت ترامپ در کاخ سپید نشان می دهد، که تغییراتی بنیادی در صفحه ی شطرنج جهانی در راه است. به این معنی که عناصر مردد و مشاطه گر، در کابینه تصفیه می شوند و جای آنها را مردان و زنان با قدرت و […]

چند قدم تا تولد بهار که نامش نوروز است


چند قدم تا تولد بهار که نامش نوروز است نوروز یعنی روزی نو از پس ِ روزهای کهنه و چون این تازه شدن روز، همراه با تولد بهار است، ما ایرانیان در تاریخ و فرهنگ و ادبیات ِ زبانی خودمان، به آن نوروز می گوییم و جشنی سراسری همراه با شکوفه باران طبیعت برگزار می […]

زاد روز رضا شاه بزرگ، خجسته باد


  زاد روز رضا شاه بزرگ، خجسته باد بیست و چهارم اسفند ماه در تاریخ پر فراز و نشیب ایران، روزی است که آسمان ایران از تیرگی ِ ابرهای سیاهی که چادر ِ شب را در دل وُ دیده وُ تن ملت ایران گسترده بود، با طلوع ستاره ای آغاز شد که در درخشش آن، […]

شبی که جشن سور وُ سوری، پیروز شد


شبی که جشن سور وُ سوری، پیروز شد روزها و حتا ماه های قبل از رسیدن به جشن آتش چهارشنبه سوری، زمزمه کرده بودند که: نه نه زمزمه نه زوزه ها می کشیدند و یکطرفه از تریبون های عمومی، کف بر دهان می آوردند و جشن های ملی ایرانیان را خوار و بی مقدار جلوه […]

زنان ایران، بر کاکل زنان آزاده جهان


زنان ایران، بر کاکل زنان آزاده جهان به مناسبت ِ روز جهانی ِ زن هشت مارس از راه رسید و شیپور گوشنواز ِ ارجمندی زنان در بازیابی به حقوق انسانی شان، به صدا در آمد زنانی که این روزها در جای جای ایرانزمین، با حرکتی غرور آفرین بر حجاب کنیزساز و بنده پرور، هجوم بردند […]