Monthly Archives: آوریل 2018

فردا خیلی دیر است


فردا خیلی دیر است اگر تا دیروز کسانی بودند که در طیف چپ، قشر روحانیت و همه ی نحله های سیاسی چه از نوع اسلامی و چه از نوع کمونیستی و حتا از نوع لیبرال، باور داشتند که باید آینده سیاسی شان را با اسلامیون سیاسی گره بزنند و از این طریق، با خودزنی خود […]

رضاشاه بزرگ همیشه زنده است


  رضاشاه بزرگ همیشه زنده است زیرا به سخن ِ سعدی شیرین کلام مرد ِ نیکو نام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند آری رضاشاه در قلب من در قلب تو در قلب ما در قلب تاریخ و در قلب همه ی ایرانیان، زنده است تاکید می کنم، ایرانیان وگرنه کسانی […]

یک تروریست، هیچگاه راست نمی گوید


  یک تروریست، هیچگاه راست نمی گوید فرق نمی کند که تروریست، یک فرد باشد یا یک گروه و سازمان و حزب در هرجایگاهی که باشند، نفس می کشند تا با دروغ بافتن و دروغ ساختن، جان انسانی را بگیرند و اگر هم تحت شرایطی، از انسان کشی به اجبار دوری می کنند، اما بر […]

خطاب به تو که در استدلال، لال هستی


خطاب به تو که در استدلال، لال هستی من می روم تو می مانی شاید هم نه تو زودتر از من و یا با من بروی اما آنهاییکه می مانند قضاوت خواهند کرد که کدامیک از ما راستی را پیشه کردیم راستی را پاس داشتیم راستی را کلام شدیم و راستی و درستی را فریاد […]

دست مریزاد پریزیدنت ترامپ


دست مریزاد پریزیدنت ترامپ دیروز برای اوبامای همراه و همکار جنایتکاران در جای جای جهان نوشته بودم که: وقتی سیاستمدار یا دولتمردی چون رئیس جمهور آمریکا، خط قرمزی تعیین می کند، معنی اش این است که اگر، کسانی و یا سازمان و دولتی از خط قرمز، عبور کرد، طبق مرامنامه و اساسنامه و قوانین حقوق […]