Monthly Archives: سپتامبر 2018

اروپا باید رعایت حقوق بشر را از آمریکا یاد بگیرد


  اروپا باید رعایت حقوق بشر را از آمریکا یاد بگیرد آری آری این فضیلت نیست که فقط حرف از حقوق بشر بزنیم و دموکراسی را در دهان و روی زبان بچرخانیم و همزمان از پست ترین و انسان کش ترین حکومت های جهان به خاطر یک دلار و یا یک یورو سود حمایت کنیم […]