Author Archives: golchai

فعال سیاسی، فرهنگی
معلم هستم و در آلمان ساکن هستم

از سیاست ِ مشت ِ آهنین ِ پریزیدنت ترامپ حمایت کنیم


از سیاست ِ مشت ِ آهنین ِ پریزیدنت ترامپ حمایت کنیم اگر تا دیروز مماشات گران اروپایی و دیگران، برای پر کردن کیسه ی خود از خون و چرک ملت ها، با گشاده دستی به آدمخوران حاکم در این ممالک امتیاز می دادند تا هرچه بیشتر از ملت ها بدوشند، امروز دیگر این سیاست های […]

باز هم زلزله، باز هم به خاک و خون نشستن ملت ایران، باز هم ویرانی ایران


باز هم زلزله، باز هم به خاک و خون نشستن ملت ایران، باز هم ویرانی ایران بعد از شنیدن این خبر دردناک، آنچنان در شوک و کابوس بسر می برم که قلم در دستم نمی چرخد و ذهنم برای بارش کلام، قفل شده است آخر خبر بسیار سنگین بود به سنگینی البرز کوه و سخت […]

فرق بین مجاهدین و آخوندهای اسلامی


فرق بین مجاهدین و آخوندهای اسلامی دوستی در یک مهمانی، وقتی که صحبت از موضوعات روز پیش آمد، از من پرسش کرد که از نگاه شما: فرق بین مجاهدین اسلامی و آخوندهای اسلامی در چیست؟ چون می دانست که من مجاهدین اسلامی را خوب می شناسم. پیش از آنکه پاسخی بدهم ابتدا درنگی کردم و […]

تحریم کافی نیست باید سپاه اسلامیون در لیست تروریستی قرار بگیرد


تحریم کافی نیست باید سپاه اسلامیون در لیست تروریستی قرار بگیرد تا امروز سیاست قاطع و اثر گذار ِ پریزیدنت ترامپ، خواب و آرامش اسلامیون در همه رنگ را در ایران به هم زده است و همه ی طیف های سیاسی که همیشه در نقش چوب ِ زیر بغل همین حکومت جنایتکار اسلامی را بازی […]

یک گِله و یک دستمریزاد از و برای پریزیدنت ترامپ


یک گِله و یک دستمریزاد از و برای پریزیدنت ترامپ پریزیدنت ترامپ گرامی استراتژی و سیاست گذاری شما و دولت شما را در مقابل حکومت انسان کش اسلامی در ایران را شنیدم و خواندم. بی هیچ مبالغه ای باید بگویم که با این استراتژی و سیاست گذاری، دل ایرانیانی که تمام قد به فکر ایران […]

من هم با گلپای آواز و موسیقی ایرانی موافقم


من هم با گلپای آواز و موسیقی ایرانی موافقم این روزها در ایران گلپای آواز ِ جاودان ایرانزمین لب به گلایه باز کرده است و از کسانی که به ازای خانه نشین شدن ایشان و امثال ایشان، بساط مارگیری ِ توده ای را باز کردند و در حلقه ی شخصیت های پوسیده و توده ای، […]

همه ی حکومت گران ِفاشیست ِ اسلامی و ضد ایرانی در ایران، دروغ می گویند


همه ی حکومت گران ِفاشیست ِ اسلامی و ضد ایرانی در ایران، دروغ می گویند عالی جناب پریزیدنت ترامپ گرامی رئیس جمهور ملت بزرگ آمریکا درود بر شما و خسته نباشید به عنوان یک ایرانی که نزدیک به چهل سال از همه ی هستی خود برای رهایی ایرانزمین از دست متجاوزین به خاک و فرهنگ […]

وقتی یک توده ای » تاریخ نگار» می شود


وقتی یک توده ای » تاریخ نگار» می شود بی هیچ گفتگو سرشت و ذات حزب توده و توده ای ها با بیگانه پرستی و وطن فروشی و خیانت به تاریخ و فرهنگ و ملت ایران، عجین و همساز شده و بند بند شخصیتشان با خیانت به ایران در تمامیتش گره خورده است. به عبارت […]

چند کلمه ای با اسماعیل خان خویی


چند کلمه ای با اسماعیل خان خویی نمی دانم و راستش نمی دانم چرا باید افرادی مثل شما چون عابرین پیاده ی تاریخ به پدیده ها و موضوعات تاریخی و سیاسی برخورد گنند؟ البته چند سالی است که رفتار و کردار و گفتار شما را پی می گیرم. بی هیچ مبالغه و یا قصد توهینی […]

پیام ِ قتل ِ عام ِتابستان ِ 67


پیام ِ قتل ِ عام ِتابستان ِ 67 احمد پناهنده پیش درآمد این روزها در میانه ی ماه امرداد و همچنین شهریور ماه، سالگرد ِ قتل ِ عام ِ جوانان از دختر و پسر و میانسالان از زن و مرد ِ ایرانزمین به دست ِ دژخیمان ِ حاکم است که چونان اعراب ِ خونریز ِ […]