Category Archives: Uncategorized

رفراندم در کدام شرایط؟


  رفراندم در کدام شرایط؟ باز عده ای که تاکنون نشان داده اند، هیچ حسن نیتی برای ایران و ایرانی ندارند، بیانه ای صادر کرده اند که بعله بیاییم تحت نظارت بین المللی در این حکومت، رفرندارم برگزار کنیم که مثلن بگوییم که این حکومت را نمی خواهیم چنین خواستی آن هم از حکومت اسلامی […]

دفاع از خود ِ خویشتن، خشنونت طلبی و خشنونت پروری نیست


دفاع از خود ِ خویشتن، خشنونت طلبی و خشنونت پروری نیست   فرق است میان یک عمل خشونت گرایی کور و ضد انسانی با یک عمل ِ دفاع از خود در مقابل خشنوت گرایان یک انسان مدرن که امروز در چهارچوب ِ یک نافرمانی مدنی علیه حکومت توحش و ضد ایرانی و ایران، به خیابان […]

چی شد شیخ حسن؟


چی شد شیخ حسن؟ از چه هراسیدی که اینچنین پابرهنه به نمایندگی از تمامی شیوخ ضد ایران و ایرانی، به میدان آمدی و ابله هانه افاضه کردی که: » محال است نظام پادشاهی به ایران برگردد» ما گفتیم و نوشتیم که شیخ حسن ابله است. اما دیگر نمی دانستیم که او می تواند تا این […]

رضا شاه روحت شاد


رضا شاه روحت شاد اگر دیروز، شما با حرکتی غرورآفرین، نیمی از ایرانیان را از بند چادر و چاقچور رها ساختید و به زن و ارجمندی اش، احترام گذاشتید فرزندان همین زنان ایران در کنار مردان، در زمان تاجداری پسر ایرانسازتان، با اینکه به حقوق ارجمندشان که همانا آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن، دست […]

ترفند ِ سوریه ای شدن، فقط برای ترساندن مردم است


ترفند ِ سوریه ای شدن، فقط برای ترساندن مردم است این روزها، همه ی عمله ها و اکره های حکومت اسلامی چه در طایفه ی به اصطلاح اصلاح طلبان و چه در قیبله ی چپ در همه شکلش، برای ترساندن مردم از اینکه بخواهند، حکومت اسلامی را در تمامیتش سرنگون کنند، کشور به سمت سوریه […]

یعنی اینقدر بی شرف و بی وجدانی، آقای پائولوکوئیلو؟


یعنی اینقدر بی شرف و بی وجدانی، آقای پائولوکوئیلو؟ می دانم که از ادب بویی نبردی اما با این سن و سال، باید کمی شعور کسب کرده باشی که بی مالیات و مثل یک عابر پیاده از شکم حرف نزنی بلکه از فهم و شعور ذهنی تان بهره بگیرید که حتمن هم آن را ندارید. […]

شاهزاده رضا پهلوی، نماد و سمبل ِ یگانگی و یکپارچگی ِ ملت و چهارچوب ارضی ایران


شاهزاده رضا پهلوی، نماد و سمبل ِ یگانگی و یکپارچگی ِ ملت و چهارچوب ارضی ایران اگر تا دیروز گوشها کَر بودند برای شنیدن و چشم ها کور بودند برای دیدن اما ما به اندازه قد و قامت و وزن و آگاهی و تجاربمان، چون بلبلان ِ خوشخوان، آوازی گوشنواز، در گوش همه ترانه خواندیم […]

سیلی محکم ملت ایران به همه ی نحله های اسلام سیاسی و حامیان آنها در قبیله ی چپ


سیلی محکم ملت ایران به همه ی نحله های اسلام سیاسی و حامیان آنها در قبیله ی چپ خیزشی که در جای جای ایران، جرقه اش زده شد و اکنون به شعله تبدیل شده است، فقط و فقظ اسلام سیاسی در همه طیفش و حامیان آنها را در قبیله چپ، نشانه رفته است. این خیزش […]

درود بر شما ملت بزرگ و دلیر ایران


درود بر شما ملت بزرگ و دلیر ایران بی هیچ گفتگو، کارزار ِ نافرمانی مدنی شما، علیه تمامیت ِ حکومت اسلامی و حلقه ها ی متصل و منفصل نیروهای چپ ِ خواهان ابقا همین حکومت اسلامی، شگفتی جهان آزاد و وجدانهای بیدار را در جای جای این گیتی، بر انگیخت و هر یک برای حمایت […]

پیوند خوردن ِِخیزش سراسری ملت ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی


پیوند خوردن ِِخیزش سراسری ملت ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی هرچند آغاز ِ این خیزش با شعار علیه گرانی و فساد، جرقه زده شد اما چندی نگذشت که شعارها به سمت عبور از حکومت اسلامی با همه ی جناح ها و دسته بندی هایش پیش رفت و مرگ بر خامنه ای و مرگ بر […]