وقت خریدن برای بقای حکومت اسلامی


Bild könnte enthalten: 5 Personen, im Freien

وقت خریدن برای بقای حکومت اسلامی

در یک کلام، بسته و طرح پیشنهادی سه کشور قدرتمند اروپایی به پریزیدنت ترامپ، جهت خارج نشدن از توافق هسته ای بین حکومت اسلامی و کشورهای موسوم به پنج بعلاوه یک، یک ترفند برای بقای حکومت اسلامی است تا در این بقا و خریدن وقت بیشتر برای این جانیان، میزان تجارت این سه کشور با حکومت اسلامی به ازای نقض مکرر حقوق بشر و نابودی ایران بیشتر شود تا مثلن با خروج آمریکا از این توافق، چند کارگر در این کشورها بیکار نشوند.
و حیرتا
این کشورها بی آنکه اخلاق انسانی و شرط رعایت حقوق بشر را در معاملات و سرمایه گذاری ها که خود از امضا کنندگان آن هستند، منظور کنند، به ازای فقیر و بیکار کردن تمامیت نیروی کار در ایران و ویران کردن ایران، حاضر هستند به خاطر شندر غاز پول و تولید چند اشتغال در کشورشان، کلیت ایران و ایرانی را به گروگان بگیرند.
و نیک می دانند که حکومت اسلامی جنایتکار در ایران، هیچ علاقه ای به منافع ایران و ایرانیان ندارد.
پس تا تنور داغ است باید از این نا ایرانیان که آمده اند ایران را ویران کنند، بهره کشی کنند و از طریق حکومت اسلامی ضد ایران و ایرانی، ثروت ملی ایرانیان را به تاراج ببرند.
به هوش باسیم و با همه توان ایرانی خودمان، مشت آنها را برای ناآگاهان باز کنیم

احمد پناهنده
چهارم ماه می 2018

Advertisements

سیاست پریزیدنت ترامپ قابل تقدیر است


Bild könnte enthalten: 1 Person, Anzug

سیاست پریزیدنت ترامپ قابل تقدیر است

بارها گفتم و نوشتم که هر دولتمردی در معادلات و معاملات و یا در مختصات سیاست جهانی، باید منافع کشور خودش را همیشه در الویت قرار دهد و بر آن پای بفشارد
اما گاهی این منافع ملی، با منافع ِ ملی ِ ملل دیگر همسو می شود که اگر ملل دیگر، از این منافع همسو، درک درستی نداشته باشند، باید تاوان آن را با خسارتی اندازه ناگرفتی بپردازند.
امروز رهایی ایران و ایرانی از حکومت ایرانی کش و ایران بر باده حکومت اسلامی، گره خوردن با سیاست منطقه ای و جهانی پریزدینت ترامپ است.
زیرا
از یکسو پریزیدنت ترامپ در سطح بین المللی، روسیه جنایتکار و متجاوز را در همه ی عرصه ها مهار کرده و می کند و از سوی دیگر، سر ِ مار نا امنی در منطقه و حامی تروریست ها در جای جای جهان را می کوبد
سیاستی که به واقع قابل ستایش و تقدیر است و باید تمام عیار از آن حمایت کرد
زیرا
دشمن اصلی ما ایرانیان در ایران، حکومت ضد ایرانی ِ اسلامیون در همه ی طیف و نحله اش و در جهان، در راس همه ی بدخواهان و دشمنان ایران، روسیه جنایتکار و متجاوز است.
و بسیار دلشادم که پریزیدنت ترامپ این خواسته قلبی مرا بی آنکه از قلم من بخواند، اجرا می کند.
بارها گفته ام و نوشته ام که حکومت اسلامی ِ جنایتکار در ایران و همه ی نحله های چپ ِ حامی این حکومت ضد ایرانی، بنیان فکری و خطی و ایدئولوزی شان، بر پایه دروغ و سواری گرفتن از مردمان نا آگاه بنا شده است.
به عبارت دیگر نفس می کشند که دروغ بگویند و خاک در چشمان عابرین پیاده تاریخ بپاشند
کما اینکه نزدیک به چهل سال است، اسلامیون در همه ی شکل و نحله اش در ایران به ملت ایران و جهان دروغ گفتند و می گویند.
خوشحالم که با سرقت اسناد دروغ حکوممت اسلامی توسط جاسوسان اسرائیل، بار دیگر مشت این ضد ایرانیان در ایران، باز شد و جهان و جهانیان را چشمان باز کرد تا هیچگاه و هیچ وقت به اسلامیون در همه شکلش و چپ ها در همه ی نحله ها، اعتماد نکنند
زیرا یکی، بند نافشان به اسلام سیاسی بند است که سراپا دروغ گو هستند و دیگری به متجاوز و جنایتکاری چون پوتین دخیل بسته است تا شاید به قول خودشان، امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا را، ناکار و نا کارآمد کند.

احمد پناهنده
سوم ماه می 2018

فردا خیلی دیر است


Kein automatischer Alternativtext verfügbar.

فردا خیلی دیر است

اگر تا دیروز کسانی بودند که در طیف چپ، قشر روحانیت و همه ی نحله های سیاسی چه از نوع اسلامی و چه از نوع کمونیستی و حتا از نوع لیبرال، باور داشتند که باید آینده سیاسی شان را با اسلامیون سیاسی گره بزنند و از این طریق، با خودزنی خود و تاریخ، برای اسلامیون سیاسی حمالی کنند و در این راه برای نزدیک شدن به اسلامیون جنایتکار و ضد ایران و ایرانی، طوفان بی اخلاقی و ضد انسانی خود را در قالب ِ دروغ ها و توهین ها و فحاشی های سزاور ِ خودشان، بر خاندان ایرانساز پهلوی و در راسش، رضا شاه بزرگ ببارند، امروز اما در مقابل طغیان ملت سربلند ایران که بی توجه به این خزعبلاتشان، به خویشتن ِ خویش ِ ایرانی و خاندان ایرانساز پهلوی و امروز، شاهزاده رضا پهلوی گره خوردند، باید اگر، اندکی انسانیت و انصاف و وجدان داشته باشند، زانوی ادب به زمین بسایند و از گذشته ی ناشاد و ضد ایرانی شان، درس عبرت بیاموزند و با این درس آموزی با فروتنی، به آغوش ملت بزرگ ایران و تاریخ شکوهمند و در عین حال رنجبارش، برگردند.
باور دارم که به اندازه کافی به چپ های ضد ایرانی و اسلامیون ضد ایرانی تر در همه ی نحله ها، هشدار دادم و مشت ضد ایرانی شان را برای ملت ایران باز کردم
اما در این نوشته کوتاه می خواهم، روحانیونی که ادعا دارند، سیاسی نیستند، هشدار بدهم که صف خودشان را از آخوندهای سیاسی ِ حاکم، جدا کنند.
وگرنه اگر امروز تصمیم نگیرند و فقط چشمانشان به تکه استخوانی باشد که برایشان پرت می کنند، فردا خیلی دیر خواهد بود و آنچنان از ملت ایران سیلی می خورند که نه از تاک روحانیت نشان ماند و نه از تاک نشان آخوندهای ضد ایرانی
یعنی، به قول جوادی آملی همه شان در دریای نیستی ریخته می شوند
بنابراین با این هشدار که از روی دلسوزی است، به خود آیید و صفتان را از جنایتکاران اسلام سیاسی جدا کنید.
مطمئن باشید که اگر صف خودتان را از جنایتکاران اسلام سیاسی جدا نکنید، ملت ایران، همه ی شما در ردیف اسلامیون سیاسی جنایتکار، تعریف کرده و چوب ها بر سرتان خواهند زد و عمامه هایتان، در این چوب خوردن، طناب داری می شود که گردن شماها را می فشارد.
باشد که این هشدار به گوش ِ کر شما برسد و پرده اش را بدرد.
چنین باد

آری نه اینکه فردا دیر است، بلکه امروز هم خیلی دیر است
احمد پناهنده
28 آوریل 2018

رضاشاه بزرگ همیشه زنده است


 

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen und Essen

رضاشاه بزرگ همیشه زنده است

زیرا به سخن ِ سعدی شیرین کلام

مرد ِ نیکو نام نمیرد هرگز
مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند

آری
رضاشاه
در قلب من
در قلب تو
در قلب ما
در قلب تاریخ
و در قلب همه ی ایرانیان، زنده است
تاکید می کنم، ایرانیان
وگرنه کسانی هستند که شناسنامه ایرانی دارند
اما از هر بیگانه ای، بیگانه تر به تاریخ و فرهنگ ایران و پست تر از هر پست فطرتی، ضد ایرانی و ضد ایران است
با این سخن و این نگاه، رضاشاه بزرگ همیشه زنده است و در کاکل تاریخ، نامش در کنار کورش و داریوش و انوشیروان و خسروپرویز بزرگ، جاودانه است
در خبرها آمده است که با تخریب آرامگاه و محل دفن این پادشاه شاخص و بنیانگذار ایران نوین که جان و جهانش را در راه ایران ِ جانش، جان بداد و در قلب تک تک ما ایرانیان، سرفراز و جاودانه شد، جسد مومیایی شده ی ایشان، پیدا شده است.
و چون خبر از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی و خانواده ی ایشان با احتمال بسیار قوی تایید شده است، اصل را بر این می گذاریم که این جسد مومیایی شده که در محل دفن رضاشاه بزرگ پیدا شده است، متعلق به رضاشاه بزرگ است.
بنابراین باید از سویی، این حضور پر اقتدار رضاشاه بزرگ را که با خیزش عمومی ملت ایران گره خورده است، آن را در تسریع اعتراضات میهنی ملت ایران به فال نیک گرفت.
اما از سوی دیگر به عنوان یک ایرانی به دست اندرکاران اسلام سیاسی حاکم در ایران هشدار می دهم که هرگونه توهین و بی حرمتی و یا آسیب، بر پیکر مومیایی شده پدر تاریخ نوین ایران، تاوانی اندازه ناگرفتنی آنها را، منتظر خواهد بود و باید در انتظار آن باشند
زیرا هرگونه توهین و بی حرمتی به پیکر مومیایی شده ی رضاشاه بزرگ، توهین و بی حرمتی به بشریت، انسان متمدن و بویژه ملت ایران و تاریخ و فرهنگ ایران است.
همچنین مایل هستم به همه ی ایرانیانی که ادعای ایرانی بودن دارند، هشدار دهم که هرگونه بی تفاواتی نسبت به حرمتی و توهین و آسیب به پیکر مومیایی شده ی پدر تاریخ نوین ایران، ایرانیت آنها را زیر پرسش می برد و در فردای آزادی ایران، تک تک آنها باید در برابر دادگاه وجدان و تاریخ و فرهنگ ایران پاسخگو باشند
از سوی دیگر
این تندپیچ زمان، بار دیگر همه نیروهای چپ و اسلامیون در همه ی طیف ها را که تا کنون بیگانه پرست بودند و همچنین جبهه ی به اصطلاح ملی را، مخاطب قرار می دهد که هرگونه بی تفاوتی نسبت به این موضوع، آنها را در فردای آزادی ایران محکوم و سرزنش می کند و از آنها نسبت به سکوت و یا بی تفاوتی شان، پاسخ می خواهند و همچنین، شناسنامه شان دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت که:
آیا ایرانی بودند وهستند یا نه؟
آیا درد وطن داشتند و دارند یا نه؟
آیا به کرامت و فضیلت انسانی احترام گذاشتند و می گذارند یا نه؟
باشد که ملت سرفراز ایران با اعتراضات سراسری، مانع شوند که کوچکترین بی حرمتی و توهین به پدر بنیانگذار ایران نویشان، روا شود
چنین باد

احمد پناهنده
25 آوریل 2018

یک تروریست، هیچگاه راست نمی گوید


 

Bild könnte enthalten: 7 Personen, Text

یک تروریست، هیچگاه راست نمی گوید

فرق نمی کند که تروریست، یک فرد باشد یا یک گروه و سازمان و حزب
در هرجایگاهی که باشند، نفس می کشند تا با دروغ بافتن و دروغ ساختن، جان انسانی را بگیرند
و اگر هم تحت شرایطی، از انسان کشی به اجبار دوری می کنند، اما بر عنصر دروغ و دروغ بافی تکیه و پای می فشارند تا کارنامه جنایتبار خودشان را کمرنگ جلوه دهند
و چنین است که این روزها، مشتی تروریست دیروزی و فدایی حکومت اسلامی در همه ی فصل و زمان، دروغ های صدبار تکرار شده ی دیروزی را بلغور می کنند تا شاید مشتی عابر پیاده و ساده دل را فریب دهند
آری
به دروغ می گویند و با دروغ می نویسند که نه نفر تروریست فدایی و مجاهد بیگانه صفت، در تپه های اوین در سی فروردین سال پنجاه و چهار تیرباران شدند
و برای این ادعایشان هم، اصلن لازم نمی بینند سندی انتشار دهند بلکه اساس کارشان را بر فریب مردم ساده دل می گذارند.
واقعیت چیست؟
واقعیت این است که این نه نفر، در حین فرار از دست ماموران امنیت ملی و شهروندی، در موقع جابحایی، کشته شدند.
چنین عملی از تروریست ها، در همه ی کشورها چه آزاد و چه غیر آزاد، مستحق مرگ است.
حتا در کشوری مثل آلمان که قانون اعدام ندارد، اگر تروریستی که از دست ماموران فرار می کند، به سویش تیراندازی می شود
مثل تیراندازی پلیس ضد خرابکاری آلمان در شهر بادکلاین به سوی تروریستی بنام گرام که روی ریل راه آهن جان داد
بنابراین تکرار دروغ های نجومی از جانب تروریست های دیروزی و فدایی تمام عیار حکومت اسلامی در امروز، هیچ مشروعیتی برای آنها تولید نمی کند که هیچ، بلکه بیشتر عدم حقانیت آنها را در همه ی زمانها، برای مردم روشن می کند
و چرا امروز به چنین دروغ هایی پناه می برند؟
دلیلش واضح است
از دی ماه گذشته تا کنون، ملت ایران در هر تظاهرات و یا تجمعی با شعار ایرانگرایانه شان، بر همه ی نحله های چپ تروریستی چه از نوع روسی و چینی، چه از نوع کاسترویی و خوجه ای و چه از نوع اسلامی اش از نوع فدائیان اسلام و مجاهدین خلق تروریست و انسان کش، پشت کردند و به اصل خویشتن ِ خویش ِ ایرانی گره خوردند.
برای همین است که آن یاروی چاقو کش که پاسبان امنیت اجتماعی را مجروع کرده بود، می گوید اگر شاهزاد رضا پهلوی را ملت ایران انتخاب کنند، او دوباره می شود محسن چریک و چاقوکشی می کند
و این دیگری هم دوباره به اصل خویش تروریستی برگشت و با دروغ بافی، عملکرد تروریستی اش را ماله کشی می کند
و من با توجه به شناختی که از تشکیلات مجاهدین و فدایی که هر دو سر در آخور بیگانه دارند، دارم، باور دارم در فردای آزادی ملت ایران و ایران از حکومت اسلام سیاسی، این دو سازمان ضد ایرانی، دوباره دست به اسلحه می برند و با تلف کردن جانشان، زندگی انسان های بی گناه را پودر می کنند
زیرا باز باور دارم
ذات بد نیکو نگردد آنکه که بنیادش بد است

احمد پناهنده
22 آوریل 2018

خطاب به تو که در استدلال، لال هستی


Bild könnte enthalten: 1 Person

خطاب به تو که در استدلال، لال هستی

من می روم
تو می مانی
شاید هم نه
تو زودتر از من
و یا با من بروی
اما
آنهاییکه می مانند
قضاوت خواهند کرد
که کدامیک از ما
راستی را پیشه کردیم
راستی را پاس داشتیم
راستی را کلام شدیم
و راستی و درستی را فریاد کردیم

احمد پناهنده ( الف. لبخند لنگرودی )

توضیح:
خطاب به تو فقط یک نفر را در نظر ندارد. بلکه همه ی آنهایی که امروزدر مطالعه تاریخ خود، فقیر و بیسواد و در استدلال، لال هستند.
و نفس می کشند که هرچه بیشتر خودزنی و برای بیگانگان حمالی کنند
از این جهت است که می گویم
کمونیست های دیروزی و امروزی ایران، در کنار اسلامیون سیاسی که امروز در قدرت هستند، به تنها مقوله ای که اندیشه نمی کنند، ایران و تاریخ و فرهنگش است
برای همین با تاریخ ایران بیگانه و بیگانگان را یگانه هستند

دست مریزاد پریزیدنت ترامپ


دست مریزاد پریزیدنت ترامپ

دیروز برای اوبامای همراه و همکار جنایتکاران در جای جای جهان نوشته بودم که:
وقتی سیاستمدار یا دولتمردی چون رئیس جمهور آمریکا، خط قرمزی تعیین می کند، معنی اش این است که اگر، کسانی و یا سازمان و دولتی از خط قرمز، عبور کرد، طبق مرامنامه و اساسنامه و قوانین حقوق بشر، باید آن دولت و سازمان و فرد خودسر و حیوان صفت را با شدت عمل و با قاطعیت سرکوب کرد
اما و اگر هم در این باره پذیرفته نیست
خط قرمز چی بود؟
خط قرمز این بود که هیچ کشوری حق ندارد علیه مردمانش و حتا مردمان کشور دیگری، از سلاح غیر متعارف استفاده کند.
و یکی از این سلاح های غیر متعارف تعریف شده که استفاده از آن، می تواند به کشتار جمعی بی گناهان تمام شود، سلاح شیمایی در انواع مختلف است.
در زمان اوباما که با آنها و بخوانید جنایتکاران جهان بود، حیوانی بنام بشار اسد در سال 2013 علیه مردمان خودش، از سلاح شیمایی استفاده کرد که اوباما و بخوانید با اسدها، شلی پا را به غمزه رفع کرد و هارت و پورت کشید و خط قرمز تعینن کرد و فریاد کرد که چنین می کنم و چنان
بعد چند کشتی هواپیمابر را به دریای مدیترانه و خلیج فارس فرستاد
اما وقتی تشر ِ پوتین جنایتکار را شنید، شلوارش را خیس کرد و بی آنکه از خط قرمز سخنی بگوید، دست جنایتکاران را باز گذاشت تا هرچه تف است بر سر و روی او که اوبامای ِ جنایتکاران باشد، بریزد
آری تف و حتا آختف
و دیدیم که تا پایان ریاست جمهوری اش، در مقابل جنایت ضد بشری اسد و پوتین و روضه خوانان در ایران، کوتاه آمد که هیچ حتا دستشان را باز گذاشت تا هرچه بیشتر جنایت کنند.
برایش نوشته بودم که:
این فضیلت نیست که فقط حرف از صلح بزنی. اما دست جنایتکاران تاریخ را باز بگذاری تا جنک را به تک تک انسان های آزاده ی جهان تحمیل کنند
این فضیلت نیست که در مقابل جنایتکاران کوتاه بیایی و این کوتاه آمدن و بی مسئولیتی را، آنچنان سنگین کنی و نا امنی را آنچنان بی اندازه، در دنیا بوجود بیاوری که هیچ کس به جانش در جای جای جهان ایمن نباشد
این فضیلت نیست که بار ِ این کم کاری و بی مسئولیتی و نا امن کردن جهان را بر دوش رئیس جمهور دیگری بگذاری که برای پایان دادن به این نا امنی که تو در جهان حاکم کردی و بعد برای امن کردن جهان و حفاظت از جان مردمان، متوسل به جنگ بشود.
و چنین بود که اوبامای ِ با جنایتکاران، مدت ریاستش بر کاخ سپید تمام شد و ملت آمریکا، با هوشمندی باور نکردنی، از میان ده ها کاندید، آقای ترامپ را به ریاست جمهوری پذیرفتند تا با این انتخاب، جهان نا امن بعد از اوبامای ِ با جنایتکاران، ابتدا امن و سپس رفاه و آزادی را تا جایی که ممکن است، در جای جای جهان جاری کند
درود بر ملت آمریکا و سپاس از وجدان بیدارشان
همین دیروز نزدیک بود که برای پریزیدنت ترامپ نوشته بودم که:
برای امن کردن جهان باید روسیه را در هرجا که حضور دارد، مهار کرد و با مهار روسیه، همزمان، سر ِ مار نا امنی را که باور من اسلامیون ضد ایرانی و ضد بشری در ایرتن هستند، نشانه رفت.
و حتا نوشته بودم که کره ی شمالی امروز بهانه است
مهم باید این باشد که تمام عیار از ملت ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، حمایت کنید تا ملت ایران طومار ننگین و طومار ضد ایرانی اسلامیون در همه شکلش را در جای جای ایرانزمین جارو کنند
و نوشته بودم که برای کوبیدن سر مار در ایران، هیچ نیازی نیست که به جنگ و یا کار زار نظامی، متوسل بشوند. بلکه باید در چهارچوب حمایت همه جانبه از ملت ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، بر گلوگاهای تنفسی اسلامیون ضد ایرانی پای بگذارید تا خفه شوند
همچنین برای کسانی که مثل عابرین پیاده، بی هیچ آگاهی و فقط از روی احساس و یا طینت ضد ایرانی و نماز گزاری به سمت کرملین، اینجا و آنجا زوزه های ضد امپریالیستی سر می دهند و می دادند، نوشته بودم که:
مهم برای ما ایرانیان، باید منافع ایران در صدر خواسته ها و ارزش ها باشد
یعنی هر سیاستی که اتخاذ می کنیم، باید منافع ملی در کاکل خواسته هایمان باشد
اما گاهی شرایط طوری می شود که منافع ملی ما با منافع دیگر کشورها یکی می شود
مثل حمله آمریکا و متحدین علیه عراق یا حمله آمریکا به افغانستان
چون کشور ایران از دیرباز همیشه از این دو کشور، آسیب هایی دیده بود
اما حملات آمریکا و متحدین به این دو کشور، مرز های غربی و شرقی ایران را بیشتر امن کرد.
امروز هم منافع ملی ایران، با منافع آمریکا و اسرائیل گره خورده است که دشمنی چون روسیه و سوریه و اسلامیون ضد بشری در ایران دارند
بنابراین سقوط سوریه از هر نگاهی که به آن، دیده بگشاییم به سود ایران است
چرا به سود ایران؟
برای اینکه اسلامیون ضد ایرانی در ایران، از ثروت ملت ایران، از سفره و دست رنج ملت ایران، از سپرده های ملت ایران و حتا به ازای نابودی ایران و ملت ایران، برای بقایشان در ادامه ی جنایت و خیانت به ایران و ایرانی و حتا مردمان جهان، هزینه می کنند که بشار اسد نیافتد
اینجا منافع ملی ما، حکم می کند که با آمریکا و اسرائیل، همسو بشویم تا با سقوط اسد، اسلام سیاسی و آخوندهدای جنایتکار و پادوهای آنها را در جای جای ایران جارو شوند
از این جهت من به عنوان یک ایرانی که چهل سال از بهترین دوران عمرم را در راه مباره با این بیگانگان حاکم بر ایران، هزینه کردم، به پریزیدنت ترامپ دست مریزاد می گویم و دستش را به گرمی می فشارم که سنت نیکویی را در امن کردن جهان باب کرد
آری
وقتی می گوییم خط قرمز
یعنی عبور از آن بی هزینه نیست
و امروز اسد جنایتکار و حتا روسینه و آخوندها، هزینه این عبور از خط قرمز را می پردازند
باشد که بزودی شاهد هرچه بیشتر قاطیعت پریزیدنت ترامپ و جهان آزاد علیه جنایتکاران در همه طیفش باشیم
و باشد که بزودی سقوط حیوان درنده ای چون اسد و کفتاران خون اشام اسلام سیاسی را در ایران شاهد باشیم
در پایان از همه دوستانی که نوشته هایم را می خوانند، می خواهم به حرف و حدیث کمونیست های ضد ایران و عاشق جنایتکاران جهان، اهمیت ندهید و بگذارید کف بر دهان بیاورند و زوزه ی ضد امپریالیستی بکشند تا شاید استالین جنایتکار و کاستروی ضد بشر و یک دوجین از این نا انسانان، آنها را شفا بدهد
چنین باد
احمد پناهنده

آقای جان کری، چرا ارزان سخن می گویید؟


Bild könnte enthalten: 2 Personen, Anzug

آقای جان کری، چرا ارزان سخن می گویید؟

شما در سخنانی در روز سه شنبه در دانشگاه فیلادلفیا پیش بینی کرده اید که در صورت خروج پریزیدنت ترامپ از برجام
«مذاکره دوباره با طرف ایرانی دست‌کم ۳۰ سال دیگر طول خواهد کشید»
یا
.«اگر ما کنار بکشیم، ۳۰ سال طول خواهد کشید تا یک رئیس جمهور دیگر با ایرانی‌ها به مذاکره بنشیند.»
مثل اینکه با تیم اوباما و یک دوجین اوباما نشان در حزب دموکرات، خوابی مرگبار برای ملت ایران و تمامیت ایران دیده اید و می خواهید بعنوان چوب زیر بغل همین اسلامیون ضد انسان و ضد ایران و ایرانی، سی سال دیگر در بقایشان از جان و دل تلاش کنید
وگرنه هیچ آدم عاقلی چنین بی مالیات حرف مفت و نابخردانه نمی زند
تازه مگر قرار است این توافق را یک حکومت ملی و دموکراتیک، که بر لاشه ی این حکومت ضد ایرانی ، با حمایت ملت ایران شکل می گیرد، قبول داشته باشد و به آن متعهد باشد؟
خیر آقای کری
در فردای سرنگونی اسلام سیاسی در ایران، ملت ایران به هیچ یک از قراردادهای تحمیلی که منافع ایران را نشان رفته است، نمی پذیرد
از طرف دیگر پریزیدنت ترامپ و مقاماتی چون پریزیدنت ترامپ، درست می گویند که این توافق بسیار بد است
می دانید چرا؟
برای اینکه توافق حزب متبوع شما را در زمان کلینتون با کره شمالی دیده اند و نتیجه اش در جلوی چشم ما است و دیدیم که عدم چفت و بست در توافق با کره شمالی، کره شمالی اتمی شد و به ریش شما هم خندید
امروز هم در این توافق که مورد تایید ملت ایران، تاکید می کنم، ملت ایران نیست، در آن بندی آمده است که به بند غروب معروف شده است
و آن بند چنین می گوید:
«مطابق این بند، ایران پس از ده سال می‌تواند سانتریفیوژهای غنی‌سازی خود را افزایش داده و پس از ۱۵ سال نیز اجازه دارد حجم اورانیوم کمتر غنی‌شده خود را زیادتر کند.»
می بینید حرفتان مفت است و محلی از اعراب ندارد؟

احمد پناهنده
29 مارس 2018

مجاهدین خلق، آن روی سکه ی اسلام سیاسی در ایران


مجاهدین خلق، آن روی سکه ی اسلام سیاسی در ایران

عبث خواهد بود که اگر بخواهیم و یا بخواهند، تفاوتی بین مجاهدین خلق و اسلام سیاسی در ایران، قائل شویم و یا قائل شوند
در یک کلام، هردو ضد ایرانی و ایران و فرهنگ و تاریخ ایران هستند و هیچ اِرق ملی نسبت به ایران و چهارچوب ارضی و آبی و وهوایی اش ندارند.
هر دو جهان وطن هستند و مرز جغرافیایی را به رسمت نمی شناسند
هردو بارها نشان داده اند و یا در نوشتار و گفتار، نوشته اند و گفته اند که اگر در یک تندپیچ تاریخی، مجبور باشند بین ایران و اسلام، یکی را انتخاب کنند، آنها ایران را فدای اسلام می کنند
برای همین خمینی ضد ایران و ایرانی در جنگ گفته بود:
» تا خشت ِ آخر ایران، از اسلام دفاع خواهیم کرد»
یعنی ایران را با تمامیش در پای اسلام، قربانی می کنیم
هردو، بویی از انسانیت نبرده اند چه رسد به ایرانیت
هردو انسان کش و ایرانی کش هستند و ترور انسان، در کاکل ایدئولوژی شان جای دارد
هر دو جهاد در راه خدا و بخوان برای بقای خودشان، اعتقاد دارند و مثل داعش و القاعده، کمربند انتحاری می بندند و برای ایجاد رعب، مردمان بیگناه را در اماکان عمومی، زندگی می کشند
هردو ایدئولوژی اسلامی دارند و به کرامت انسانی زن، هیچ باوری ندارند بلکه آنها را چون کنیزی می پندارند که باید اوامر و خواسته های مرد را پاسخگو باشند
اگر هم امروز در تشکیلات فرقه ای مجاهدین، زنان را رئیس آفتابه کردند، نه به این دلیل که زنان از صلاحیت برخوردار شدند و یا به فضیلت زنان باورمند هستند بلکه فقط به خاطر سرکوب مردانی بود که زمزمه مخالفت را در درون تشکیلات فرقه ای مجاهدین بلند کرده بودند
هر دو برای بقای خودشان و یا به قدرت رسیدن، حاضرند دست به کثیف ترین اعمال بزنند و حتا شلوارشان را پایین بکشند، تا تکه استخوانی برایشان پرتاب یا در ماتحتشان فرو کنند
نمونه همین اسلام سیاسی حاکم است که با حمایت مالی کارتر و کشورهایی از این دست، به قدرت رسید و تا امروز هم با زد و بندهای بی شمار و باج و امتیاز دادن های اندازه ناگرفتنی، از کیسه و سفره ی ملت ایران، در قدرت ماندند
مجاهدین هم نشان دادند که در این راه، هیچ پرنسیبی را به رسمیت نمی شناسند و در زمان صدام حسین، طبق قراردادی که با او بسته بودند، متعهد شدند که به ازای ِ ایرانی کشی و ترور در ایران، سهمی از بودجه عراق را بگیرند.
این موضوع اگر تا دیروز، مخفی و نا روشن بود، امروز بعد از سقوط صدام حسین، اسنادش در یوتوپ افشا شده است
و چنین است که امروز، مجاهدین بی هیچ پرنسیبی، حاضر است به عنوان چرخ پنجم ِ نظامی آمریکا در ایران عمل کند و ترور را در جای جای ایران جاری و کشور را به یک جنگ داخلی بکشاند تا شاید فردا همین آمریکا، آنها را رئیس آفتابه گرداند
آن دیگری که آخوندهای ضد ایران و ضد انسان باشند، کتمان نمی کنند که اگر آمریکا، به آنها تضمین دهد که در جهت تغییرشان، عمل نمی کند، حاضر هستند بیشترین امتیاز را از کیسه و سفره ی ملت ایران که ثروت همگانی ملت ایران است، برای بقای خودشان بپردازند
چنانکه خواندیم و دیدیم، با این توضیح ِ مختصر متوجه می شویم، چون هردو از یک ایدئولوژی بیگانه، پیروی می کنند، ایران و ایرانی و منافع ایرانی، هیچ اهمیتی برایشان ندارد
بنابراین امروز هر فرد ایرانی که دل در گروه ایران در تمایتش دارد، باید از هر راه ممکن، صدای ایرانی و دادخواهی شان را بلند کنند و به گوش قدرتمدان آمریکایی و جهان آزاد برسانند که مجاهدین خلق هیچ فرقی با اسلام سیاسی حاکم در ایران ندارند که هیچ حتا ضد انسانی ترین و ضد ایرانی ترین سازمان تاریخ ایران هستند.
فراموش نکنیم که در شطرنج سیاسی ِ امروز ایران، نیروهای چپ در همه شکلش، نیرویی جدی نیستند که هیچ، بلکه این نیرو در اکثریتشان، بارکش همین اسلام سیاسی در ایران هستند.
بنابراین عقل و درایت و تدبیر، حکم می کند که برای رهایی از معضل بزرگ ایران، باید همه ی نیروها و کسانی که دل در گروه ایران و منافع ایران دارند، بی هیچ اما و اگر، دور شاهزاده رضا پهلوی حلقه بزنند که امروز ملت ایران در جای جای ایران، نام ایشان و نام پدر و پدر بزرگ ایشان را فریاد می کنند.
این نوشته را فقط برای ثبت در تاریخ می نویسم تا فردا، راه هیچ گونه فراری نباشد که بگویند ما نمی دانستیم و یا اشتباه کردیم

احمد پناهنده
28 مارس 2018

آیا تغییری در راه است؟


Bild könnte enthalten: 1 Person, lächelnd, sitzt und Anzug

آیا تغییری در راه است؟

رویدادهای ِ این روزها در کابینه ی پریزیدنت ترامپ در کاخ سپید نشان می دهد، که تغییراتی بنیادی در صفحه ی شطرنج جهانی در راه است.
به این معنی که عناصر مردد و مشاطه گر، در کابینه تصفیه می شوند و جای آنها را مردان و زنان با قدرت و اراده پر می کنند.
دیروز بود که تیلرسن جایش را به مایک پامبئو داد و رئیس سازمان سیا عوض شد و امروز، جان بولتن رئیس شورای امنیت کاخ سپید شد.
این تغییرات معنی اش این است که حکومت های خودسر و حامی تروریست، دیگر دستشان باز نیست که بر ملت خود و مردمان جهان، با تهدید ترور، فشار بیاورند و از اروپای معامله گر امتیاز بگیرند.
پیام این تغییرات بنیادی بسیار روشن است
یعنی در حالی که در سطح جهانی، روسیه را از هر سو مهار می کند، عرصه را بر حاکمان مستبد و ضد انسانی و حامی ترور، تنگ و تنگ تر می کند.
و این پیام خوش و دل گشایی است به مردمان تحت ستم و تحت حاکمیت ضد انسانی و وحشی، بویژه به ملت سرفراز ایران که امروز پرچمدار رهایی از استبداد دینی و مذهبی، آنهم از نوع اسلام جنایتکار سیاسی و مذهب خرافی شیعه ی اثناعشری است
در عالم واقع، هیچ ملتی مثل ملت سرفراز ایران، از پتانسیل تغییر برخوردار نیست و مطمئن هستم با این تغییرات در کابینه ی پریزیدنت ترامپ، ملت ایران می توانند تغییری در آسمان ِ غم زده ایران ایجاد و حکومت ضد ایرانی آخوندهای حیوان صفت را از جای جای ایرانزمین، جارو کنند.
پرسش اما اینجا است که آیا راه حل این تغییر، جنگ با ایران است؟
به باور من
راه حل این تغییر در سطح بین المللی، جنگ با ایران نیست
هرچند بسیاری از مردمان ایران، حتا حاضرند که با مداخله ی نظامی کشورهای قدرتمند، حکومت ضد ایرانی آخوندهای اسلامی، سرنگون شود.
اما من باور دارم که جنگ راه حل تغییر ملت ایران در تمایتش نیست
زیرا ملت ایران نشان داده است که از این پتانسیل برخوردار است که با یک مبارزه عدم خشونت در چهارچوب نافرمانی مدنی، به رهبری شاهزاده رضا پهلوی و با حمایت کشورهای جهان آزاد و دموکراتیک و در راسش، آمریکا، حکومت اسلامی آخوندها را در جای جای ایرانزمین جارو کند.
بنابراین تدبیر و عقل سالم حکم می کند که به جای جنگ با ایران، تمام عیار از ملت ایران برای جارو کردن حکومت ددمنش اسلامی و ضد ایرانی، پشتیبانی کنند و با تحریم های همه جانبه، پای بر گلوگاه تنفسی حکومت هار اسلامی در ایران بگذارند تا ملت ایران بتواند جایگاه شایسته ی خودش را در جهان امروز پیدا کند.
یادمان باشد و یادتان یاشد که ملت ایران اولین کشوری در جهان است که حقوق بشر را به جهانیان ارزانی داد و فرهنگ مدار و تسامع آن در تاریخ جهان بی نظیر است.
گذشته از این، خدماتی که ملت ایران تحت رهبری پادشاهانی چون کورش و داریوش و انوشیروان و رضا شاه بزرگ به فرهنگ کشورداری جهانی کردند، بر تارک تاریخ جهان می درخشد
از این جهت کشورهای قدرتمند جهانی، امروز، بابت خطا و جفایی که به دوست استراتژیک منطقه ای شان، محمد رضا شاه ایرانساز در سال 57 کردند، به ملت ایران بدهکارند که هیچ حتا مدیون آنها هستند. پس بایت این خطا و جفا به ملت ایران، باید بی هیچ چشمداشتی، از پشتیبان تمام عیار و همه جانبه ی خود از آنها دریغ نکنند.
باشد که با این مختصر، روسای قدرتمند کشورهای جهان آزاد، چشمشان را باز کنند و وجدانشان، به درد آید و در مبارزه نافرمانی مدنی، به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، از هیچ کوششی برای حمایت کردن ملت ایران کوتاهی نکنند
چنین باد

احمد پناهنده
23 مارس 2018